Misją CPE jest popularyzacja idei oraz dobrych praktyk edukacji kulturowej, którą chcemy rozumieć jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one dziś jednak złożonych kompetencji kulturowych, dlatego też zadaniem CPE jest wspieranie ich rozwoju. Podstawową zasadą zaś – współpraca między reprezentantami różnych środowisk, zaangażowanymi w działalność edukacyjno-kulturową


Nasze działaniaBieżące:


Minione: