Oświadczenie Centrum Praktyk Edukacyjnych w sprawie programu „Bardzo Młoda Kultura”

W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmniejszeniu o ponad 50% przyznanej wcześniej dotacji na realizację ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – którego operatorem w województwie wielkopolskim jest Centrum Kultury ZAMEK w ramach projektu Centrum Praktyk Edukacyjnych – z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni do znacznej redukcji zaplanowanych wcześniej działań.

Zespół Centrum Kultury  ZAMEK oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych pragną wyrazić niezgodę wobec działań MKiDN, zwłaszcza, że decyzję o zmniejszeniu dotacji otrzymaliśmy 9 lutego br., gdy zaplanowaliśmy już wiele warsztatów szkoleniowych w miastach regionu i działań regrantingowych – konkurs „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”. Z żalem informujemy, że niektóre wydarzenia zostaną odwołane, a ogłoszony 20 stycznia konkurs „Współdziałanie w kulturze” nie zmieni swojej formuły, jednak w obecnej sytuacji ilość przewidywanych do realizacji projektów ulegnie zmniejszeniu.

Pomimo tego, zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych dołoży wszelkich starań, aby realizować projekt zgodnie z jego celem i misją, aby szkoda ta była możliwie jak najmniej odczuwalna dla uczestników.

Jednocześnie nadal zachęcamy do składania aplikacji, ponieważ konkurs „Współdziałanie w kulturze” jest unikatowym przedsięwzięciem z zakresu edukacji kulturowej, w którą wierzymy niezależnie od sytuacji społeczno-politycznej.

Zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych

OŚWIADCZENIE