POZNAŃSKIE FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ


– co to jest edukacja kulturowa i dlaczego jest potrzebna?
– jak rozwijać edukację kulturową w powiecie poznańskim?
– jak realizować projekty edukacyjne oparte na współpracy międzysektorowej?

Celem spotkania jest przyjrzenie się wybranym przykładom edukacji kulturowej w Polsce, namysł nad rozwojem praktyk wspierających współpracę między sektorem kultury i sektorem oświaty oraz wskazanie na kluczowe problemy stojące przed edukacją kulturową w powiecie poznańskim a także poszukiwanie propozycji ich rozwiązań.

Spotkanie ma charakter otwarty, zaproszeni do udziału w nim zostali nauczyciele i dyrektorzy szkół z powiatu poznańskiego, instytucje kultury, urzędnicy, przedstawiciele Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, edukatorzy kulturalni oraz wielu innych reprezentantów środowisk edukacyjno-kulturalnych.

 

PROGRAM PFEK:

17.00 – 17.10
Otwarcie Forum (Anna Hryniewiecka, Dyrektor CK Zamek)

17.10 – 18.10
Prezentacje: LOKALNE ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI KULTUROWEJ
prowadzenie: Marek Krajewski – Instytut Socjologii UAM, CPE

Magdalena Skowrońska – Muzeum Współczesne Wrocław
Zbigniew Darda – Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (Urząd Miasta w Warszawie)
Joanna Kowalska – Gdański Program Edukacji Kulturalnej (Urząd Miasta w Gdańsku)
Marta Kosińska – Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

18.10 – 18.30 Przerwa
18.30 – 20.00
Dyskusja: JAK WSPIERAĆ EDUKACJĘ KULTUROWĄ NA POZIOMIE LOKALNYM? POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE
prowadzenie: Marta Kosińska – Instytut Kulturoznawstwa UAM, CPE oraz Marek Krajewski – Instytut Socjologii UAM, CPE

 

Uczestnicy:
Beata Chmiel – Polski Instytut Sztuki Filmowej, Obywatele Kultury
Zbigniew Darda – Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (Urząd Miasta w Warszawie)
Joanna Kowalska – Gdański Program Edukacji Kulturalnej (Urząd Miasta w Gdańsku)
Magdalena Skowrońska – Muzeum Współczesne Wrocław
Agata Skórzyńska – Centrum Praktyk Edukacyjnych, Instytut Kulturoznawstwa UAM
Marcin Szeląg – Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu
Hanna Wróblewska – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Obywatele Kultury
Iwona Wysocka – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań

 

Zapraszamy serdecznie!

wstęp wolny

25 listopada 2014, godz. 17.00
Nowe Kino Pałacowe
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82

Centrum Praktyk Edukacyjnych dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Poznań.
Organizatorem Centrum Praktyk Edukacyjnych jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.