STREFA WRZENIA

Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK ZAMEK, Fundacja Malta, Fundacja Międzymiastowa zapraszają:

MŁODYCH POZNAŃSKICH ANIMATORÓW I EDUKATORÓW KULTUROWYCH, NAUCZYCIELI,
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I NIEFORMALNE INICJATYWY KULTURALNE

DO UDZIAŁU W SPOTKANIU
„STREFA WRZENIA”

• realizujesz projekty animacyjne, edukacyjne, artystyczne, społeczne?
• działasz w klubie, domu kultury, świetlicy, szkole, w organizacji pozarządowej lub na własną rękę?
• działasz w społeczności lokalnej lub tworzysz inicjatywę studencką?
• organizujesz spotkania, warsztaty, debaty, działania w przestrzeni publicznej?

„Strefa wrzenia” jest okazją do zaprezentowania swojej działalności, nawiązania współpracy i znalezienia osób, które będą wspierać Twoje działania.

Chętnych zapraszamy do przygotowania krótkiej (7 do 15 minut) prezentacji swoich przedsięwzięć w postaci pokazu multimedialnego (zdjęcia, filmy, hasłowy opis działalności), która zostanie pokazana przez autorów podczas Strefy Wrzenia 19 czerwca (w godz. 14.00 – 17.00) na pl. Wolności w Poznaniu.

W ramach „Strefy wrzenia” odbędą się też warsztaty:
9.06, 11:00
EKONOMIA WSPÓŁDZIAŁANIA. JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ?
prowadzenie: Agnieszka Różyńska
miejsce: plac Wolności
czas: 3h
wstęp: zapisy na zapisy@malta-festival.pl

18.06, 11:00
PRZEPISZ POMYSŁ NA PROJEKT
prowadzenie: Katarzyna Jankowska, Agnieszka Różyńska
miejsce: plac Wolności
czas: 3h
wstęp: zapisy na zapisy@malta-festival.pl

Przygotowując prezentację, spróbuj zawrzeć w niej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kim jesteśmy?

(organizacja pozarządowa, inicjatywa nieformalna, firma, świetlica socjoterapeutyczna, szkoła – dane kontaktowe, strona www, Facebook, adresy mailowe)

2. Co robimy?

(krótka charakterystyka działalności – animacja kultury, edukacja kulturowa, działalność artystyczna i społeczna, działalność w dzielnicy, miejsce spotkań itp.)

3. Dla kogo działamy?

(dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, społeczność lokalna)

4. Nasz pierwszy/najlepszy projekt?

(krótka charakterystyka przykładowego lub najlepszego projektu, jaki udało Wam się zrealizować)

W prezentacjach pomogą moderatorzy „Strefy wrzenia”, zapewniamy pełną obsługę techniczną i możliwość spotkania z innymi osobami realizującymi podobne do Ciebie przedsięwzięcia. Prezentacje projektów podsumuje panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: animatorów i edukatorów kulturowych. Po dyskusji zapraszamy na koncert młodych poznańskich zespołów muzycznych.

„Strefa wrzenia” to także spotkanie, na którym, z Waszym udziałem, zaprojektujemy Giełdę pomysłów Pokaż się!, a więc otwarte spotkanie poznańskich animatorów, edukatorów i nauczycieli, które odbędzie się w Poznaniu jesienią 2015 roku.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy nadsyłać do 12 czerwca 2015 roku na adres e-mail: cpe@cpe.poznan.pl

Formularz aplikacyjny powinien zawierać następujące informacje:

strefa