WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI KULTUROWEJ DLA OSÓB Z SEKTORA OŚWIATY I KULTURY

Organizatorem warsztatów jest Centrum Praktyk Edukacyjnych działające przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Warsztaty są realizowane w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu:

I cykl –  w dniach 16.05, 23.05, 30.05.2015

II cykl – w dniach 13.06, 20.06, 27.06.2015

Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ WARSZTATY?

Warsztaty kierujemy do osób, zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych i firm prywatnych, działających w sferze kultury i

edukacji  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów oraz poczęstunek

kawowy i obiad (dojazd do Centrum Kultury Zamek, po stronie uczestników warsztatów)

Ze względu na limit miejsc  z jednej instytucji, placówki edukacyjno-wychowawczej, organizacji

itp. może zostać przyjęta do udziału w warsztatach tylko jedna osoba.

 

JAK I KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA CYKL WARSZTATÓW?

 

Liczba miejsc w cyklu warsztatów jest ograniczona. Każdy cykl przewidziany jest dla stałej grupy uczestników. Zgłoszenie chęci udziału w danym cyklu jest równoznaczne z obowiązkiem uczestnictwa we wszystkich spotkaniach danego cyklu.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy nadsyłać do 11 maja 2015 roku do godz. 24.00  na adres  e-mail: cpe@cpe.poznan.pl lub składać do dnia 11 maja 2015 do godz. 15 w sekretariacie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

W przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną obowiązuje termin dostarczenia zgłoszenia

(nie data stempla pocztowego).

Formularz aplikacyjny na warsztaty należy wypełnić i podpisać się pod zamieszczonym tam  oświadczeniem.

Formularz aplikacyjny

 

JAK I KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O PRZYJĘCIU NA WARSZTATY?

 

Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty zostanie wysłane drogą mailową do dnia 13 maja 2015. Uczestnictwo w cyklu warsztatów poświadczamy zaświadczeniem, jednak warunkiem jego

Otrzymania jest obecność na wszystkich zajęciach

Jeśli z jakiegoś powodu przyjęty na dany cykl  warsztatów uczestnik będzie zmuszony zrezygnować z udziału w nim bardzo prosimy o informację na ten temat tak byśmy mogli zaprosić na jego miejsce kogoś z listy rezerwowej.

Program warsztatów: CPE_warsztaty_2015

INFORMACJI NA TEMAT WARSZTATÓW UDZIELA:

dr Sylwia Szykowna

Koordynatorka Centrum Praktyk Edukacyjnych

CK ZAMEK, pok. 325, tel. 61 64 65 206 (w poniedziałki i piątki w godz. 9.30-14.30) lub sylwia@cpe.poznan.pl