Wyniki I etapu konkursu „Współdziałanie w kulturze” 2016

Posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Maciej Szymaniak (Zespół ds. Projektów  Interdyscyplinarnych, CK Zamek w Poznaniu), Karolina Sikorska (Centrum Praktyk Edukacyjnych, CK Zamek w Poznaniu), Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Piotr Landsberg (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz Dorota Żaglewska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki) odbyło się w dniu 05.04.2016 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
Komisja konkursowa w drodze głosowania wybrała 40 projektów, które przechodzą do II etapu konkursu „Współdziałanie w kulturze“ (kolejność alfabetyczna):
 1. Bartkowiak Paweł „Twoja szkoła to niezła sztuka”
 2. Bratuś Agnieszka ” Jesienny Teatr Rodziny”
 3. Chosiński Sebastian „WieloPolska – skrzyżowanie kultur”
 4. Degórski Przemysław „Projekt Appalachian Spring”
 5. Dudziak Andrzej „ZDROWE JEDZENIE ELEMENTEM KULTURY”
 6. Garczarczyk Magdalena „Kuchenne opowieści : g/adalnia, j/adalnia”
 7. Gładysiak Małgorzata „SENIOR NA SALONACH. Kultura dworska jako bodziec do aktywnego uczestnictwa seniorów w przestrzeni społeczno-kulturalnej”
 8. Godniak Beata „Piosenki na cztery pory roku”
 9. Górecka Barbara „Czy-ta-my”
 10. Grygiel Agnieszka „Czarownice w muzeum czyli używaj wyobraźni zanim wyobraźnia użyje Ciebie”
 11. Hauke Julianna „Popołudnie z teatrem”
 12. Jaskot Iwona „Poprzez kulturę do przyjaźni. Warsztaty teatralno-językowe jako forma integracji międzykulturowej”
 13. Jastrząb Patryk„OBCY – SWOI”
 14. Juszczak Paulina „Planszowa gra edukacyjna”
 15. Karnacewicz Karolina „Emancypacja dźwiękiem”
 16. Krause-Matelska Olga „KRAJobrazy przeszłości”
 17. Król Marek „Fyrtel ździebko zaczarowany”
 18. Kucza Liliana „Rytmy mojego świata”
 19. Kuik Kama „Plastyczna Kuchnia – artystyczne kulinaria w Lesznie”
 20. Lewińska Krystyna „Własnym głosem. Romowie o sobie”
 21. Małkowicz Zofia „Dialogi smaków”
 22. Matysiak Krzysztof „Brzmienie mego miasta”
 23. Mistrzak Kinga „Wspólny mianownik”
 24. Miszczak Maria„Dziennik odkrywcy”
 25. Owczarzak Marta „Jedno z pierwszych słów – KULTURA!”
 26. Paluszyńska Justyna „#SELFIE_FEST”
 27. Paraszczyn Natalia „Teatr w szkole – szkoła w Teatrze”
 28. Pieczykolan Łukasz „W Centrum Cyrku”
 29. Pilasik Agata, „Razem dla nauki i zabawy”
 30. Pospiech Wiesława „WERNISAŻ MALARSTWA OLEJNEGO I AKRYLOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
 31. Rodriguez-Jędrusiak  Agata „Spotkanie ze sztuką współczesną dla dzieci”
 32. Rychlik-Kościelna Urszula „Miejska Gra Filmowa”
 33. Stasiak-Sikorska Alicja „ Cielcza bywa…”
 34. Stobiecka-Rozmiarek Olga „Po pierwsze CZŁOWIEK–edukacja antydyskryminacyjna dla policjantów ds. profilaktyki społecznej”
 35. Taraszkiewicz Dariusz „Biblioflm rawicki – po myśl i wypowiedz!”
 36. Wajda Natalia „Różni – Tacy sami”
 37. Walus Anna, „Rozumiemy się bez słów”
 38. Wróbel Aldona „Sztuka mówienia NIE”
 39. Ziętek Maria „Biblioteka pod dębem- edukacja literacko-muzyczna-teatralna”
 40. Zylik Magdalena „Wielokulturowość = wartość”
Autorzy projektów zobowiązani są do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu edukacji kulturowej dla osób z sektora oświaty i kultury organizowanych przez Centrum Praktyk Edukacyjnych w dniach: 16, 17, 23, 24 kwietnia 2016 roku w siedzibie CK Zamek w Poznaniu. Cykl warsztatowy składa się z 8 warsztatów, trwających łącznie 32 godziny zegarowe (wymagana obecność w min. 75% zajęć – tj. w co najmniej 6 zajęciach).
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI: