Wyniki konkursu „Współdziałanie w kulturze” 2018

Komisja konkursowa w składzie: Anna Hryniewiecka, Rafał Koschany, Justyna Makowska, Bartosz Wiśniewski i Agnieszka Wojciechowska-Sej, spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała 7 projektów, które zostaną sfinansowane w ramach konkursu „Współdziałanie w kulturze“ (kolejność alfabetyczna):

  1. „Animatyka” – Aleksandra Bednarz
  2. „Cudzoziemcy w Wielkopolsce” – Izabela Czerniejewska
  3. „Hip-hopem w kulturę” – Piotr Michalak
  4. „Karty historii z Cmentarza Lapidarium w Orzeszkowie” – Karolina Bloch
  5. „Mała rzecz w wielkiej sprawie” – Kamil Wasilkiewicz
  6. „Potańcówki Wielkopolskie” – Ewelina Chatłas, Karol Majerowski
  7. „Zrywa-My się na Ogród” – Magdalena Kwaśniewska

Protokół z obrad komisji zawierający kwoty dofinansowań na poszczególne projekty dostępny tutaj – protokół 2018.

Serdecznie gratulujemy!