Misją CPE jest popularyzacja idei oraz dobrych praktyk edukacji kulturowej, którą chcemy rozumieć jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one dziś jednak złożonych kompetencji kulturowych, dlatego też zadaniem CPE jest wspieranie ich rozwoju. Podstawową zasadą zaś – współpraca między reprezentantami różnych środowisk, zaangażowanymi w działalność edukacyjno-kulturową. Jest to więc inicjatywa adresowana do: nauczycieli; edukatorów kulturowych i animatorów kultury reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa kulturalne; przedstawicieli władz samorządowych; badaczy kultury; rodziców i dzieci oraz innych uczestników kultury, reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne.