4 zwycięskie projekty konkursu „SIŁA WSPÓŁPRACY”

Z wielką przyjemnością przedstawiamy 4 zwycięskie projekty w ramach konkursu na mikrogranty „SIŁA WSPÓŁPRACY” (kolejność alfabetyczna):

1. NAD BRZEGIEM BALATONU – W CHLUDOWIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz tamtejsze Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zrealizują projekt „Nad brzegami Balatonu – w Chludowie”, którego głównym celem jest wzbudzanie zainteresowania mieszkańców historią miejsca, a tym samym wzmacnianie tożsamości lokalnej. Zbieranie mikronarracji, czyli opowieści o zwykłym życiu mieszkańców i ich wspomnień związanych ze spędzaniem czasu nad jeziorem Balaton połączone zostanie ze świętem upamiętniającym współpracę Suchego Lasu z jedną z węgierskich gmin. Zbieżność nazw akwenów wodnych staje się tutaj pretekstem do przybliżenia węgierskiej kultury.

2. PlanTY!

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza we współpracy z Fundacją Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA zorganizują w miesiącach letnich projekt zatytułowany „PlanTY!”. Jego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców Kalisza i przypomnienie żydowskiej historii miasta. Animatorzy i samorządowcy będą zbierać narracje i opowieści mieszkańców Kalisza dotyczących Plant Miejskich oraz dawnej dzielnicy żydowskiej. Działanie odpowiada na potrzebę odtwarzania zapomnianego dziedzictwa.

3. PUBLICZNE SCENY MUZYCZNE 2018

Animatorka kultury – Dominika Dopierała, wspólnie z poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych zorganizuje w otwartej przestrzeni poznańskich osiedli Łazarz, Sołacz, Cytadela i Stare Miasto ogólnodostępne sesje muzykoterapii. Do wspólnego tworzenia muzyki, wzorem wcześniejszych działań Dominiki, zaproszone zostaną osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, dzieci oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Muzykowanie będzie możliwe także dzięki pomocy w zorganizowaniu transportu. Osiem dwugodzinnych sesji plenerowych będzie odbywało się od czerwca do września.

4. SENIORALNE PORUSZENIE PRZED SCENĄ I NA SCENIE

Kinga Mistrzak z Osiedlowego Domu Kultury „Słońce” oraz Nina Woderska z Centrum Inicjatyw Senioralnych będą odpowiedzialne za ciekawe działanie skierowane głównie do poznańskich seniorów i seniorek. Koncepcja projektu zakłada zaangażowanie seniorów z różnych środowisk (członków klubów seniora oraz  mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) do stworzenia wspólnej przestrzeni inkluzywnych spotkań i dialogu opartej na improwizowanych spektaklach, które będą tworzone przez i dla seniorów. W wyniku realizacji projektu grupa seniorek i seniorów będzie aktywnie uczestniczyć w warsztatach dramowych, podczas których przygotują spektakl oparty na improwizacji.

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.