7 ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW KONKURSU „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”

Z wielką przyjemnością przedstawiamy 7 zwycięskich projektów z zakresu edukacji kulturowej w ramach konkursu „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE” (kolejność alfabetyczna):

 

I. 5 WAŻNYCH SŁÓW

Autorka projektu:

Agnieszka Grygiel, stowarzyszenie „A la teatr”. Od lat tworzy warsztaty twórcze dla dzieci, realizuje projekty społeczne z cyklu „Wielkie nić”. Zrealizowała z uczniami gimnazjum projekt „Szlakiem Snutki Golińskiej” (dofinansowany ze środków Programu Odnowy Wsi) i akcję społeczną w Mosinie „Żyje Tadeusz Kantor”.

Uczestnicy:

Dzieci w wieku od 9-12 lat (około 50 osób) oraz ich wychowawcy.

Podejmowany problem:

Projekt powstał w oparciu o brak oferty edukacyjnej dla dzieci, poruszającej kwestię wartości i przekonań, która pomoże im rozwijać kompetencje społeczne.

Opis:

Wykorzystując zagadnienia z zakresu etyki, edukacji kulturowej i społecznej czy pedagogiki teatru zostanie wspólnie wypracowany model działania. Ma on zachęcić do samodzielnych twórczych poszukiwań, przyczyni się do lepszego budowania relacji w grupie wzmacniając jednocześnie indywidualne możliwości sprawcze dzieci. Podczas warsztatów w formie zabaw i zadań grupowych wspólnie z dziećmi zostaną wybrane słowa, które najlepiej wyrażają dziecięce wartości. Wybrane słowa wyszyte zostaną na wielkim formacie w przestrzeni publicznej, do czego aktywnie włączeni zostaną mieszkańcy miasteczka. Dzieci staną się ekspertami i przewodnikami, co pobudzi m.in. poczucie współodpowiedzialności za powodzenie działań.

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie.

 

II. GOTOWI PRZERWAĆ KRĄG

Autorki projektu:

Agnieszka Gołębiowska, Fundacja Białe Konie – Ruch na rzecz wspierania kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prezeska fundacji, która ma na celu projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dążących do eliminacji przemocy wobec kobiet i dzieci.

Małgorzata Pawłowska, Zespół Szkół w Brzeźnie. Wieloletni nauczyciel i wychowawca uczniów klas gimnazjalnych. Organizator konkursów recytatorskich, wystaw, przedstawień teatralnych, filmów, nagrań radiowych, akcji społecznych o charakterze kulturowo-społecznym.

Uczestnicy:

Dziewczynki i chłopcy w wieku 14-15 lat z Zespołu Szkół w Brzeźnie.

Podejmowany problem:

Projekt jest odpowiedzią na brak konstruktywnej edukacji młodzieży, dotyczącej przemocy wobec kobiet i dzieci, która prowadziłaby do przerywania międzypokoleniowego cyklu przemocy.

Opis:

Głównym celem projektu jest budowanie i poszerzanie wiedzy uczestników na temat przemocy w rodzinie. Autorki wraz z animatorami, terapeutami, projektantami gier staną się wsparciem dla zaangażowanych uczestników podczas wspólnego tworzenia społeczno-edukacyjnej gry. Dzięki przygotowanym warsztatom uczestnicy nabędą umiejętności projektowania gier społecznych, rozwiną kreatywność, otworzą się na niestandardowe, twórcze rozwiązania. Twardym rezultatem będzie wypracowanie animacyjnej, ruchowo-przestrzennej formy gry, która będzie mogła być wykorzystywana do pracy z kolejnymi grupami, podczas zajęć szkolnych.

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół w Brzeźnie, Zespół Szkół w Krzymowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.

 

III. JESTEM TYM CO WIDZĘ

Autorki projektu:

Agata Witkowska, animatorka kultury. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku Fototechnik i wychowawczyni klasy gimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Koordynatorka warsztatów filmowych, warsztatów projektowania graficznego. Działała w zakresie organizacji wystaw (m.in. wystawa Rozmowy, szmery, bajery Moniki Drożyńskiej) i festiwali sztuki wizualnej.

Barbara Tyczyńska, animatorka kultury. Pasjonatka fotografii. Współpracuje z Poznańskim Klubem Rodzinnym zrzeszającym dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych, gdzie prowadziła warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Organizatorka akcji Podaruj aparat fotograficzny.

Uczestnicy:

Młodzież z wielkopolskich domów dziecka w wieku 15-18 lat, młodzież (16-18) z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

Podejmowany problem:

Projekt wprowadza współpracę młodzieży z domów dziecka (która ma utrudniony dostęp do sztuki, niekoniecznie uświadamia sobie potrzebę czy chęć tworzenia) oraz z klas fototechnicznych (czyli osoby, które świadomie wybrały kierunek kształcenia).

Opis:

Główną ideą jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą mieli okazję podjąć próby zdefiniowania siebie przez tworzenie. Projekt rozpocznie się akcją społeczną – zbiórką aparatów – Drugie życie Twojego aparatu fotograficznego. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów wprowadzający młodzież z domów dziecka w świat sztuki wizualnej oraz warsztaty plenerowe. Całość zamknie wystawa objazdowa prezentująca efekty procesu twórczego grupy warsztatowej w lokalnych instytucjach kultury.

Miejsce realizacji:

Warsztaty: Dom Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Dom Dziecka w Szamocinie, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – Kosewo. Wystawy: KontenerART Mobilne Centrum Kultury i Sztuki, MGOK w Tuliszkowie, GOK Kołaczkowo, Szamociński Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna – Ostrowite.

 

IV. MOST ZAMIAST MURU. OPOWIEŚĆ DO WYSŁUCHANIA

Autorki projektu:

Renata Borowiak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. Nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i liceum, autorka programu realizowanego jako przedmiot nauczania: Warsztaty pisania Pisanie zdarza się wszędzie. Autorka publikacji edukacyjnych w czasopismach oświatowych.

Joanna Marchewka, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Nauczyciel-konsultant, redaktorka czasopisma oświatowego „Uczyć lepiej”, autorka publikacji edukacyjnych w ogólnopolskich czasopismach. Koordynatorka projektu dla nauczycieli z Wielkopolski „Spotkania z poezją współczesną”.

Uczestnicy:

Osadzeni w Areszcie Śledczym w Poznaniu (grupa 8-10 mężczyzn), nauczyciele/edukatorzy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Podejmowany problem:

Projekt odpowiada na potrzebę działań artystycznych w środowisku osadzonych. Celem projektu jest zbudowanie sytuacji, która łączy grupę wykluczonych (z tymczasowym ograniczeniem wolności) ze środowiskiem społecznym, od którego oddzielają ich stereotypy i bariera dostępu.

Opis:

Podstawowym celem projektu jest włączenie osadzonych w kreowanie zjawisk kultury, umożliwienie udziału w dialogu społecznym (pomimo izolacji). W trakcie projektu osadzeni przetwarzając własne doświadczenia w komunikat artystyczny mają szansę rozpoznać swój potencjał. Udział w projekcie ma służyć wzmacnianiu postawy proaktywnej – aspekt resocjalizacyjny. Komunikat artystyczny w postaci słuchowiska ma odegrać rolę mostu miedzy środowiskami. Osadzeni wystąpią w roli autorów przekazu, aktorów. Produkt końcowy – słuchowisko – posłuży jako materiał do pracy terapeutycznej z osadzonymi, ale także jako materiał do stworzenia scenariuszy zajęć (lekcji wychowawczych, wiedzy o kulturze, języka polskiego).

Miejsce realizacji:

Areszt Śledczy w Poznaniu, Radio Merkury, poznańskie szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki edukacji.

 

V. PNIEWY BEZ NIENAWIŚCI

Autorka projektu:

Natalia Stępień, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. Bibliotekarka działu dla dzieci i młodzieży, organizatorka koncertów i wydarzeń kulturalnych. Zaangażowana w edukację równościową, współpracuje z Amnesty International (w ramach projektu Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi) oraz Koalicją Przeciw Mowie Nienawiści.

Uczestnicy:

Uczennice i uczniowie w wieku 13-18 lat oraz nauczycielki i nauczyciele szkół gminy Pniewy, inni mieszkańcy gminy i powiatu.

Podejmowany problem:

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą falę nienawiści i agresji słownej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działania podejmowane w ramach projektu mają spowodować wzrost świadomości na temat problemu, jakim jest brak tolerancji dla szeroko rozumianej inności, a także dostarczyć uczestnikom narzędzi pomagających przeciwdziałać i skutecznie reagować w przypadku mowy nienawiści.

Opis:

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Pniew na problem szerzącej się agresji słownej oraz stworzenie kampanii przeciwko mowie nienawiści. W ramach działań projektowych odbędzie się cykl warsztatów dla młodzieży, podczas którego uczestnicy, oprócz wiedzy na temat mowy nienawiści, zyskają także wiedzę na temat technik profesjonalnego tworzenia kampanii społecznej i informacyjnej. Poprzez warsztaty nastąpi także rozwój kompetencji nowomedialnych, kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z Internetu. Młodzież będzie miała kluczowy wpływ na dobór działań warsztatowych. Dodatkowo odbędą się warsztaty dla nauczycieli, edukatorów – jak przeciwdziałać i skutecznie reagować na mowę nienawiści.

Miejsce realizacji:

Biblioteka Publiczna MiG Centrum Kultury Pniewy.

 

VI. PRZECHODZĄC OBOK…

Autorka projektu:

Alicja Stasiak-Sikorska, Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie. Pedagog szkolny, realizatorka projektów unijnych, animatorka społeczna. Realizatorka projektu „Razem… kulturalnie” z mikrograntu Gminy Jarocin, współorganizatorka kawiarenki obywatelskiej „Pasje łączą pokolenia” w Śremie.

Uczestnicy:

Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych (18 osób) oraz chętna młodzież z innych szkół w Jarocinie, ich dziadkowie i rodzice.

Podejmowany problem:

W pobliżu szkoły, za murem graniczącym z ogrodem, znajduje się zaniedbany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – zniszczone ogrodzenie, wysoka trawa, zapomniane i zniszczone nagrobki. Projekt ma na celu podniesienie wizualnej jakości przestrzeni (uporządkowanie cmentarza) i przywrócenie do świadomości Jarocinian obecności dawnych mieszkańców, mniejszości religijnych.

Opis:

Projekt ma na celu wszechstronną integrację uczniów i mieszkańców Jarocina. Uczestnicy w czasie spotkań będą doskonalić umiejętności społeczne, poszerzać wiedzę o mieście, zbierać doświadczenia w kontakcie ze sztuką, działać z innymi i dla innych. W ramach projektu odbędą się warsztaty prowadzone przez pracowników Muzeum Regionalnego w Jarocinie, warsztaty fotograficzne, zbierane będą relacje, wspomnienia, zdjęcia. Dzięki temu zostanie opowiedziana historia tego miejsca – zebrane relacje zostaną opracowane przez młodzież i zaprezentowane w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z tytułem, „przechodząc obok…” każdy choć przez moment zatrzyma się, zwróci uwagę na tych, którzy byli tu wcześniej.

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie.

 

VII. PUBLICZNE SCENY MUZYCZNE 2017

Autorka projektu:

Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska. Muzyk i certyfikowany muzykoterapeuta, założycielka Fundacji Nordoff Robbins Polska. Prowadzi zajęcia na Akademii Muzycznej w Katowicach w zakładzie muzykoterapii. Zajmuje się umożliwianiem aktywnego udziału w tworzeniu muzyki różnym grupom społecznym, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami

Uczestnicy:

Podopieczni trzech ośrodków (z Leszna, Środy Wielkopolskiej, Szamotuł), uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, uczniowie szkół ponadpodstawowych z okolic prowadzonych w ramach projektu sesji muzykoterapeutycznych.

Podejmowany problem:

Projekt realizuje cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych, poszerzanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.

Opis:

Projekt jest drugą edycją cyklu otwartych sesji muzykoterapii w przestrzeniach publicznych Wielkopolski. Polega na włączeniu zaproszonych osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz dorosłych do aktywnego tworzenia muzyki, gdzie różnorodne sposoby gry na instrumentach zostaną ujęte w improwizowane formy muzyczne. Podczas sesji do wspólnej gry zapraszani będą również przechodnie. W ramach projektu odbędą się warsztaty edukacyjne organizowane dla uczniów w celu wprowadzenia w temat niepełnosprawności jako objawu różnorodności społecznej. Kolejnym celem jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży i zwiększania grupy profesjonalistów zainteresowanych muzykoterapią.

Miejsce realizacji:

Leszno, Środa Wielkopolska, Szamotuły, Poznań.