Balet dla dzieci

Na zajęciach baletu dzieci:

  • poznają zasady tańca klasycznego  z elementami polskich tańców ludowych,
  • wykonują zestawy ćwiczeń rozciągających, uelastyczniających, które wpływają na prawidłowe ustawienie ciała oraz utanecznienie,
  • rozwijają swoją wrażliwość estetyczną,
  • uczą się podstawowych elementów choreograficznych,
  • zajęcia kształtują prawidłową postawę ciała u dziecka.

Dlaczego warto brać udział w zajęciach baletu?

  • Klasyczna muzyka na zajęciach baletu i tańca ma na celu uwrażliwienie dzieci, zapoznanie ich z pojęciem rytmu.
  • Balet dla dzieci nastawiony jest na kształcenie poczucia estetyki i formy klasycznej poprzez gry i zabawy taneczne.
  • Improwizacja pozwoli ujawnić predyspozycje każdego małego tancerza.

prowadzenie: Iwona Olendrowicz

zapisy:

baltima@baltima.eu

tel. 506 47 77 41

informacja na temat opłat: www.mammaija.pl