Bose stopy

Dzieci uwielbiają taniec i ruch, Jeszcze bardziej lubią łączyć swoje najfajniejsze zabawy z rodzicami. Bose stopy przybliżają świat tańca, a każde zajęcia wprowadzają w inny klimat i temat. Z dużą dozą dystansu i humoru bawimy się konwencjami i rolami.

Wykorzystywane techniki:

taniec współczesny, taniec nowoczesny, contact improwizacja, afirmacja-działanie na wyobraźnię, animacje ruchowe, elementy jogi i strechingu

 

Bose stopy to wspólna przestrzeń ruchu dla dzieci i rodziców, którzy wspólnie doświadczają sztuki tańca, gry wyobraźni i zabawy. Wyrównujemy nierówności – dzieci są naszymi nauczycielami spontaniczności.

Jakie korzyści płyną ze wspólnych zajęć dla dzieci i dorosłych?

Młodsi wzbogacają wyobraźnię, uczą się koncentracji poprzez zorganizowany ruch.Dorośli za to odkładają na bok konwenanse i tytuły, poddając się regułom dobrej zabawy.Starsi  zyskują powrót do prostoty naturalnego, spontanicznego bycia poprzez nierutynowe działania w tańcu.

Bosestopy wchodzą w tematy:

Taniec i opowieść – bajka i opowieść (po)ruszają dzieci

Broadway – minimusical taneczny

Videoclip – tańczymy w clipie

Taniec i natura – zjawiska pogodowe w tańcu

Choreo-grafie – kolaż z figur tanecznych

Natura w tańcu – twoje ciało ożywione