DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”, które odbędą się w 5 miejscach w Wielkopolsce. Podczas warsztatu chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli Kultury i Edukacji (na rzecz zmiany społecznej).

„DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ” to przede wszystkim warsztat z prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami. To również warsztat budowania partnerstwa miedzy sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,

#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),

#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE

#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy,

#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej,

Czas trwania – 4 godziny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – na warsztat DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ obowiązują zapisy. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

HARMONOGRAM:

19.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Wroniecki Ośrodek Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/G6lMKWbVAKkDPyDh2

Kontakt: Karolina Stróżyńska-Matuszewska, mail: szkutnik2@onet.pl

 

20.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Zapisy: https://goo.gl/forms/E2RqrAOeSCMZCarm2

Kontakt: Ewelina Banaszek, mail: e.banaszek@ckzamek.pl

 

22.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Ostrowskie Centrum Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/zwkCrr39n2iTn2Xh2

Kontakt: Sebastian Ceglarek, mail: impresariat@ockostrow.pl

 

23.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Zapisy: https://goo.gl/forms/J3dPbry8eqqtkYEe2

Kontakt: Arleta Włodarczak, mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

 

24.02.2018 | godz. 10.00-14.00 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

Zapisy: https://goo.gl/forms/Q8NuxaM70bA1bZGW2 

Kontakt: Anna Małgorzata Pietruszka, mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy /

edukatorki i edukatorzy kulturowi /

instruktorki i instruktorki artystyczni /

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych /

urzędnicy związani z kultura i oświatą /

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych /

działający aktywnie „wolni strzelcy”

 

Warsztaty poprowadzą praktycy i metodycy Centrum Praktyk Edukacyjnych.