DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”, które odbędą się w 7 miejscach w Wielkopolsce. Podczas warsztatu chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli Kultury i Edukacji (na rzecz zmiany społecznej).

„DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ” to warsztat budowania partnerstwa miedzy sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami oraz praca na problemie/zmianie.

W czasie warsztatu:

#dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),

#poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy,

#wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej,

#dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,

#poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE

Czas trwania – 4 godziny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – na warsztat DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ obowiązują zapisy.

HARMONOGRAM:

21.02.2017 godz. 16.00-20.00 Regionalne Centrum Kultury „Fabryka emocji” w Pile.

Zapisy: rozrywka@rck.pila.pl

24.02.2017 godz. 10.00-14.00 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Zapisy: b.mazurek@ckis.konin.pl

28.02.2017 godz. 16.00-20.00 Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Zapisy: marzena.tabaczynska@wrzesnia.pl

1.03.2017 godz. 16.00-20.00 Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Zapisy: ania@kok.krotoszyn.pl

2.03.2017 godz. 16.00-20.00 Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Zapisy: imprezy@cakmiedzychod.pl

4.03.2017 godz. 9.30-13.30 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.

Zapisy: bibliotekajarocin@gmail.com

7.03.2017 godz. 10.00-14.00 Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Zapisy: sekretariat@gok-sokol.pl

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

animatorki i animatorzy /

edukatorki i edukatorzy kulturowi /

instruktorki i instruktorki artystyczni /

nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych /

urzędnicy związani z kultura i oświatą /

pracownicy instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji
pozarządowych /

działający aktywnie „wolni strzelcy”