EDUKACJA KULTURALNA. TECHNOLOGIE CYFROWE W DZIAŁANIU

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe „Edukacja kulturalna. Technologie cyfrowe w działaniu”!

Wydarzenie organizowane we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jest częścią cyklu KulturLab realizowanego przy serwisie „Edukator Medialny” w ramach projektu „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (stypendium MKiDN z zakresu animacji i edukacji kulturalnej).

26.06.2017 Centrum Kultury ZAMEK, Sala Pod Zegarem

15.00 – EDUKACJA KULTURALNA. TECHNOLOGIE CYFROWE W DZIAŁANIU

Opis: Spotkanie będzie miało formułę seminaryjno-warsztatową. Krótka część wykładowa będzie wstępem do dyskusji i wspólnej pracy. Podczas spotkania spróbujemy zebrać wątki interesujące dla osób prowadzących różnorodne działania edukacyjne z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Jakie kompetencje potrzebne są podczas pracy edukacyjnej z nowymi mediami? W jaki sposób rozwijać wiedzę i umiejętności trenerek i trenerów, animatorek i animatorów, nauczycielek i nauczycieli oraz uczestniczek i uczestników realizowanych projektów, szkoleń w zakresie edukacji kulturalnej, obywatelskiej, medialnej i cyfrowej? Jakich potrzeba narzędzi, żeby (współ)praca była efektywna? Będziemy odpowiadać na pytania w odwołaniu do charakterystyki dwóch ekranowych pokoleń – pokolenia Z i pokolenia Alfa, kształtujących się w oparciu o codzienne wykorzystywanie cyfrowych interfejsów.

Prosimy o przyniesienie własnego komputera.

CZAS TRWANIA: 3 h

Prowadzenie: GRZEGORZ D. STUNŻA – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej i ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) prowadzi przy blogu Edukator Medialny projekt „ KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (kontynuacja projektu stypendialnego MKiDN z 2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci” (2012,2013), koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych (2015). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej i Medialabem Gdańsk oraz Fundacją Nowoczesna Polska.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na spotkanie obowiązują zapisy: zgloszenia@cpe.poznan.pl

O uczestnictwie decyduje termin przesłania formularza zgłoszeniowego.