EDUKACYJNA GIEŁDA PROJEKTÓW POKAŻ SIĘ!

Realizujesz projekty animacyjne, edukacyjne, artystyczne, społeczne? Działasz w instytucji kultury, klubie, domu kultury, świetlicy, szkole, organizacji pozarządowej? Organizujesz spotkania, warsztaty, debaty, działania w przestrzeni publicznej? Pierwsza w Poznaniu Edukacyjna giełda projektów/pomysłów/potrzeb Pokaż się! jest okazją do zaprezentowania swojej działalności, nawiązania współpracy i znalezienia osób, które będą wspierać Twoje działania.

Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Fundacja Malta oraz Fundacja Międzymiastowa zapraszają animatorów i edukatorów kulturowych, nauczycieli oraz pracowników instytucji kultury, działających w Poznaniu i powiecie poznańskim, do udziału w Edukacyjnej giełdzie projektów/pomysłów/potrzeb. Pokaż się!, która odbędzie się 5 i 6 listopada 2015 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w powiecie.

PROGRAM GIEŁDY POKAŻ SIĘ!

05.11.2015 Sala pod Zegarem / CK ZAMEK

10:00 – 13:00 WARSZTAT „Pomysł w ruch! Pisanie i ewaluacja projektów” prowadzenie: Agnieszka Różyńska, Kulturhauz / Koalicja Kulturotwórców – nabór zamknięty

13.00 – 13.30 OTWARCIE GIEŁDY – wstęp wolny

13:30 – 16:30 PREZENTACJE PROJEKTÓW I ANIMATORÓW / STOLIKI EKSPERCKIE (Urząd Miasta Poznania, KontenerArt, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej) – wstęp wolny

16:00 – 19:00 WARSZTAT „Pełna sala! Promocja działań  edukacyjno-­kulturowych” prowadzenie: Anna Ostrowska, Centrum Sztuki Dziecka – nabór zamknięty

17:00 – 18:30 PANEL DYSKUSYJNY „Jak to się robi? Edukacja kulturowa poza szkołą” – wstęp wolny

 

06.11.2015 Sala pod Zegarem / CK ZAMEK

10:00 – 13:00 WARSZTAT „Jak poruszyć górę lodową? Edukacja antydyskryminacyjna w szkole” prowadzenie: Olga Stobiecka-Rozmiarek, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty“ – nabór zamknięty

13:30 – 16:30 PREZENTACJE PROJEKTÓW I ANIMATORÓW / STOLIKI EKSPERCKIE (Narodowe Centrum Kultury, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Muzeum Sztuki w Łodzi) – wstęp wolny

16:00 – 19:00 WARSZTAT „Zróbmy to razem! Metody pracy ze społecznością lokalną”

prowadzenie: Katarzyna Wala, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – nabór zamknięty

17:00 – 18:30 PANEL DYSKUSYJNY „Wspólny program. Animacja kulturowa we współpracy ze szkołą” – wstęp wolny

Głównym celem giełdy jest promocja i wsparcie lokalnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, a przede wszystkim inicjowanie nowych sieci współpracy międzysektorowej. Jednymi z najważniejszych elementów giełdy będą prezentacje najciekawszych projektów. Zapraszamy do składania zgłoszeń. Nabór trwa do 28 października. Formularz znajduje się tutaj:

Formularz aplikacyjny Giełda Pokaż się! 

Zachęcamy także do udziału w panelach dyskusyjnych z zakresu edukacji kulturowej oraz w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów (m.in. z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” czy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”). Gośćmi specjalnymi Pokaż się! będą eksperci zajmujący się m.in. dofinansowaniami, prawem autorskim czy realizacją projektów animacyjnych, którzy udzielą porad w ramach otwartych stolików eksperckich.

Formularz aplikacyjny na warsztaty 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy na:

zapisy@cpe.poznan.pl

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

WARSZTATY

POMYSŁ W RUCH! / 5.11 / 10:00

Masz pomysł? Dowiedz się jak go zrealizować i pozyskać na niego dofinansowanie!

Podczas warsztatów, opartych na wspólnej pracy i wymianie doświadczeń dowiecie się jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację. Poznacie podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz w ramach pracy zespołowej wypracujecie metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

Przedmiotem warsztatów będą następujące treści:

  • czym jest projekt?

  • jak zdiagnozować potrzebę społeczną i dostosować do niej pomysł?

  • w jaki sposób sformułować zamierzenia, cele i potrzeby projektowe?

  • jak sformułować wniosek projektowy, by pozyskać fundusze?

Prowadzenie:

Agnieszka Różyńska – absolwentka polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, Studium Animacji Społecznej i Kulturalnej oraz kursu liderów organizacji pozarządowych; koordynatorka komunikacji i promocji programu performatywnego Art Stations Foundation, koordynatorka projektów angażujących społeczność lokalną w Generatorze Malta (Malta Festival Poznań), wieloletnia animatorka działań młodzieżowych.

PEŁNA SALA / 5.11 / 16:00

Komunikowanie i promowanie wydarzeń z zakresu animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży wywołuje zarówno wśród animatorów jak i nauczycieli szereg pytań, na które będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach warsztatów:

• jak współpracować ze szkołą i działać aktywnie?

• jak zainteresować swoimi działaniami inne instytucje/ partnerów?

• jak promować wydarzenie by jego dzieci i młodzież chciały w nim uczestniczyć? jakimi kanałami i narzędziami komunikacyjnymi się posługiwać?

W ramach warsztatu uczestnicy poznają gotowe już rozwiązania, a także będą wspólnie pracować nad problemami, z którymi się aktualnie borykają.

Prowadzenie:

Anna Ostrowska – absolwentka kierunków historia sztuki i filmoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel Wiedzy o kulturze w poznańskim II LO, wieloletni współpracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu w charakterze edukatora muzealnego oraz współpracownik Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, w którym organizuje widownię podczasm.in Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.

JAK PORUSZYĆ GÓRĘ LODOWĄ? / 6.11 / 10:00

Wyzwiska, wyśmiewanie, dręczenie, agresja to jedne z elementów szkolnej

rzeczywistości, które mogą być przejawem wykluczania ucznia, uczennicy czy grupki uczniów z klasy. Zjawiska te zaprzeczają idei tworzenia bezpiecznego oraz

przyjaznego środowiska do uczenia się, zabawy, tworzenia i rozwoju.

Jeśli jesteś ciekawa/ciekawy jaki związek ma góra lodowa z przeciwdziałaniem dyskryminacji – zapraszam do wspólnej pracy.

Warsztat przeplatać będą ćwiczenia, omówienia i elementy teoretyczne.

Spotkanie ma być inspiracją do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania

dyskryminacji w środowisku szkolnym. Poprzez doświadczenie serii ćwiczeń, będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania:

• Co jest ważne w edukacji antydyskryminacyjnej?

• Od czego zacząć?

• Jakich narzędzi używać?

To wszystko po ty, by nauczyciele, edukatorzy i animatorzy świadomie, skutecznie i być może wspólnie działali na rzecz zmiany, postaw i zachowań osób, które dyskryminują w środowisku szkolnym.

prowadzenie:

Olga Stobiecka-Rozmiarek – trenerka edukacji międzykulturowej i dramy, od 10 lat pracuje z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi na styku edukacji formalnej i pozaformalnej. Inicjuje i realizuje projekty edukacyjno-kulturowe aktywizujące młodzież. Jest członkinią Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz poznańskiego Stowarzyszenia CIM Horyzonty. Tworzyła zespół trenerski I edycji projektu Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Wielkopolsce.

ZRÓBMY TO RAZEM / 6.11 / 16:00

Chcesz pracować w przestrzeni społecznej, ale nie wiesz jak? Sprawdź, w jaki sposób dotrzeć do ludzi i zachęcić ich do wspólnego działania. Podczas warsztatów dowiesz się również jak przeprowadzić proste badania potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Poznasz także kilkanaście metod pracy z zakresy animacji społeczno-kulturowej. W ramach pracy zespołowej wypracujemy twórcze sposoby przekształcania zaprezentowanych metod, na konkretne projekty animacyjne.

Przedmiotem warsztatów będą następujące treści:

• jak przeprowadzić diagnozę lokalną?

• w jaki sposób przekuć wnioski z diagnozy na projekt animacyjny?

• jak zrealizować ciekawe działanie z zakresu animacji społeczno-kulturowej?

Prowadzenie:

Katarzyna Wala – antropolożka kulturowa, badaczka jakościowa, doktorantka etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2012 roku Latająca Socjolożka w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Specjalizuje się w metodologii badań jakościowych. W swojej pracy naukowej zajmuje się koncepcjami zamieszkiwania, umiejscowienia i wykluczenia z kultury różnych grup społecznych. W ramach współpracy z Towarzystwem, projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych („Pracownie Orange”, „Seniorzy w Akcji”, „Zoom na UTW” i in.); prowadzi badania jakościowych, w tym diagnozy i konsultacje społeczne (programy: „Generator Pomysłów dla Bibliotek”, „Zoom na Rady Seniorów” i in.)

STOLIKI EKSPERCKIE

5 listopada

Anna Mazur

Wydział Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu

Możliwości współpracy Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji kulturalnej dotyczącej finansowego wsparcia konkursowego i pozakonkursowego (warunków konkursu, kryteriów oceny).

Ewa Łowżył

KontenerArt w Poznaniu

Doświadczenia z zakresu prowadzenia projektu w przestrzeni publicznej, kreowanie i promocja nowych projektów, projektowanie informacji PR, budowanie środowiska / koalicji / kooperacji wokół problemów społecznych i kulturalnych.

Anna Mirska-Czerwińska

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Możliwości Działu Kultura i Media w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, projekty edukacyjne z zakresu edukacji filmowej, artystycznej i antydyskryminacyjnej, materiałów pomocniczych dla nauczycieli – kursy internetowe i scenariusze szkoleń.

Zakres obowiązków w organizacji:

– merytoryczne: planowanie nowych projektów, monitoring, projektowanie i konsultowanie materiałów merytorycznych;

– finansowe: przygotowanie wniosków o dotacje, fundraising skierowany do darczyńców indywidualnych, monitoring budżetów projektowych;

– sieciowanie: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami;

– strategiczne: planowanie rozwoju działu i organizacji.

Joanna Christop, Karolina Adamska

Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Możliwości upowszechniania dobrych praktyk, a także wspomaganie poprzez inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach procesów służących poprawie i doskonaleniu jakości pracy; ukierunkowanych na rozwój uczniów, prowadzenie spraw dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych; konkursy tematyczne i inne inicjatywy edukacyjne; prowadzenie spraw dotyczących prezentacji osiągnięć uczniów; inicjowanie, opracowanie oraz wdrożenie edukacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym wizyt studyjnych; współpraca przy organizacji konkursów przedmiotowych; ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek oraz edukacja mniejszości narodowej i etnicznej.

6 listopada

Agnieszka Cybal-Michalska, Barbara Bedołek-Kozierowska

Wydział Studiuów Edukacyjnych Uniwresytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania edukacyjne i kulturalne. Rozpoczęła się nowa perspektywa finansowania działań z funduszy unijnych tym samym pojawiły się nowe możliwości i nowe kierunki rozwoju.

Irena Madej, Justyna Smolińska

Dział Komunikacji /Dział Programów Dotacyjnych Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Możliwości: portal Platforma Kultury do realizacji projektów, konkursów, składania wniosków, naborów na szkolenia, staże oraz promocję działań.

Dział Programów Dotacyjnych NCK opracowuje koncepcje i regulaminy programów dotacyjnych, przygotowuje i przeprowadza nabory do programów dotacyjnych, udziela wsparcia wnioskodawcom i beneficjentom, organizuje spotkania beneficjentów.

Barbara Kaczorowska

Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi

Możliwości Działu Edukacji MS w Łodzi: przedstawi projekty artystyczno-edukacyjne, przedsięwzięćcia mix- i intermedialneoraz koncepcje warsztatowe.

Wiesława Wójcik

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Możliwości formułowania autorskich programów nauczania o profilu teatralnym, a także koncepcje warsztatowe.

PANELE

5 LISTOPADA, G. 17:00

JAK TO SIĘ ROBI? EDUKACJA KULTUROWA POZA SZKOŁĄ”

Dyskusja poświęcona będzie problemom edukacji kulturowej rozumianej jako przygotowanie do świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Zastanowimy się nad rolą tak pomyślanej edukacji, zapytamy o jej warunki oraz o szanse, jakie stwarza biorącym w niej udział osobom. Jaka jest rola nauczyciela i edukatora kulturowego, czy warto zawiązywać partnerstwa międzysektorowe i dlaczego? Do jakiej zmiany mają prowadzić zajęcia pozaszkolne, jak powinny być przygotowywane i prowadzone – wreszcie – jakie zagrożenia pojawiają się przy takich przedsięwzięciach?

dr Tomasz Kowalski – adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół kwestii związanych z biografią Williama Szekspira oraz współczesnego teatru polskiego.

Izabella Nowacka – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz poznańskiej teatrologii. Interesuje się teatrem, dramaturgią współczesną oraz szeroko rozumianą sztuką dla dzieci. Współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK, Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w ramach projektu Fundacji JUTROPERA oraz poznańskimi scenami teatralnymi. Związana z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, gdzie współpracuje przy organizacji i produkcji projektów teatralnych dla dzieci i młodzieży oraz koordynuje wydarzenia związane ze Sceną Wspólną.

dr Magdalena Parnasow-Kujawa – artystka, wykładowczyni akademicka,  pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Warsztatów Twórczości Edukacyjnej (wraz z prof. M. Berdyszakiem), jest też kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku.

Maciej Szymaniak – historyk sztuki, kierownik Zespołu ds. Projektów Interdyscyplinarnych w CK Zamek w Poznaniu, autor „Przewodnika po Zamku Cesarskim w Poznaniu”.

Prowadzenie:

dr Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, filolożka polska, kuratorka działań artystycznych i edukacyjnych, badaczka kultury wizualnej, członkini zespołu „Centrum Praktyk Edukacyjnych” przy CK Zamek w Poznaniu.

6 LISTOPADA, G. 17:00

WSPÓLNY PROGRAM. ANIMACJA KULTUROWA WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ”

Panel poświęcony będzie tematowi współpracy pomiędzy szkołą (nauczycielami i uczniami) a animatorami kultury programującymi i realizującymi projekty adresowane przede wszystkim do młodzieży. Zastanowimy się nad formami i jakością tej relacji, a także spróbujemy sformułować postulaty na przyszłość. Zapytamy jak skutecznie tworzyć wspólny program? Jak docierać do potencjalnych odbiorców? Jak umożliwić im wpływanie na skierowaną do nich ofertę kulturalną? Jak lepiej poznawać i odpowiadać na ich potrzeby?

Edyta Czernecka – kulturoznawczyni, animatorka kultury, propagatorka idei czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Od dawien dawna nauczycielka muzyki, przełamująca konwencję „standardowej” szkoły w kierunku szkoły osadzonej kulturowo w środowisku lokalnym. Założycielka młodzieżowego zespołu muzyki słowiańskiej „Koło Jana”, Prezes Fundacji Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR wspierającej Urząd Miasta Poznania w realizacji zadań z dziedziny kultury słowa i folkloru.

Agata Drwięga – teatrolożka, od kwietnia 2015 pracuje w Teatrze Animacji jako specjalista ds. edukacji, wcześniej programowała i koordynowała działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży w Teatrze Nowym, gdzie obecnie jest realizowana 2 edycja jej autorskiego projektu TE_ATRakcje. Interesuje się teatrem i dramatem dla dzieci i młodzieży, pisze rozprawę doktorską na temat twórczości dramatopisarskiej, połączonej z praktyką pedagoga teatru, kanadyjskiej dramatopisarki Suzanne Lebeau.

Hanna Konieczna – urodzona w Poznaniu. Absolwentka Pedagogiki w zakresie Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej oraz studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego UAM w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty, menedżer kultury. Animator czasu wolnego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach, Ośrodku Edukacji Artystycznej i Społecznym Ognisku Artystycznym w CK ZAMEK oraz opracowaniu diagnozy pedagogicznej (gotowości dziecka do szkoły) i realizacji międzynarodowego programu Przyjaciele Zippiego – Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Od 2011 roku dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 i od 2013 roku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Roma Szymańska – absolwentka filologii polskiej na UAM w Poznaniu, nauczycielka języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im.. Klaudyny Potockiej w Poznaniu; autorka programu zajęć artystycznych i  innowacji pedagogicznej w klasach o profilu teatralno-filmowym . Współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Sceną Wspólną, Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. Koordynatorka Klubu przy Wspólnej – projektu CSD dla młodzieży ponadgimnazjalnej i 3 klasy gimnazjum. Przygotowuje i prowadzi warsztaty teatralne i filmowe

Prowadzenie:

Marcin Piątyszek – organizator (i prowadzący) warsztatów dla dzieci i młodzieży, polonista, nauczyciel. Prowadzi zajęcia z gier planszowych. Działa w Fundacji Art-On. Przykładowe realizacje: warsztaty w ramach projektów AudioVideo Scena, DIY Poznań i Akademia na Okrągło we współpracy z Estradą Poznańską, cykle koncertów Elektroika i Wieniawski Remixed we współpracy z Towarzystwem im. H. Wieniawskiego, interaktywna mapa dźwiękowa WLKPlayer. Pasjonat historii, modelarstwa i twórczości Witolda Gombrowicza.