Ferie z Fotoplastykonem

Cykl warsztatów edukacyjnych

dzieci od 6 do 9 lat: poniedziałek – czwartek (16.02. – 19.02.), godz. 9:00 – 12:00

dzieci od 10 do 15 lat: poniedziałek – czwartek (23.02. – 26.02.), godz. 9:00 – 12:00

Na dwie grupy dzieci i młodzieży czekają warsztaty edukacyjne, powiązane z wystawami „Gry i zabawy w 3D” w Fotoplastykonie Poznańskim oraz wystawą „Bez różu”. Dotyczyć one będą przede wszystkim fotografii i zabaw optycznych, rozwijając pasje artystyczne. Starsze dzieci zapraszamy m.in. do stworzenia filmu i zdjęć trójwymiarowych czy przygotowania własnych pudełek camera obscura. Młodsi uczestnicy warsztatów z kolei wykonają kalejdoskopy oraz bawić się będą światłem i kolorami. Dzieci będą mogły również zapoznać się z Fotoplastykonem Poznańskim, zajrzeć do jego wnętrza oraz uczestniczyć w spotkaniu z obrazem i obejrzeć trwające wystawy. Przewidujemy grupy około 12-osobowe. Udział dziecka jest bezpłatny.

Zapisy na warsztaty: sekretariat@arsenal.art.pl

Warsztaty trwają ok. 3 godz.