GENERATOR MALTA – warsztaty

Zapraszamy na cykl warsztatów skierowanych do edukatorów, nauczycielek, wykładowców i aktywistek! Korzystając z różnych narzędzi i perspektyw zawodowych będziemy pracować wokół tematu inności, migracji i uchodźstwa. Cykl powstał dzięki współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi; w rolę prowadzących wcielą się eksperci i ekspertki od lat działający/e na gruncie sztuki, performansu, nowych mediów i dziennikarstwa.

Każdy warsztat stanowi osobne wydarzenie.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności.

Na warsztaty obowiązują zapisy: zapisy@malta-festival.pl

PROGRAM:

17.06, 12:00-15:00
MIGRATION, ART AND POLITICSDan Thy Nguyen
http://bit.ly/MigrationArtAndPolitics
W najgorętszym okresie tzw. kryzysu migracyjnego, w latach 2015-2016 niemieccy artyści szukali sposobu na połączenie sztuki i aktywizmu politycznego. Podczas warsztatu przedstawimy specyficzną formę politycznego teatru, która rozwija się obecnie w Niemczech i sprawdzimy jak sprawdziłaby się w polskich realiach. Będziemy szukać świeżych, radykalnych pomysłów, zapoznając się jednocześnie z reformatorskim i edukacyjnym podejściem kilku niemieckich kolektywów artystycznych.
Prowadzenie: Dan Thy Nguyen
Miejsce: plac Wolności

19.06, 15:00-18:00
OD RZECZYWISTOŚCI DO METAFORYStrefa WolnoSłowa
http://bit.ly/OdRzeczywistościDoMetafory
Strefa WolnoSłowa od lat tworzy spektakle z udziałem grup Polaków, migrantów i uchodźców, gdzie dramaturgia oparta jest o biografie uczestników. Warsztaty umożliwią wspólną próbę zrozumienia zagadnień związanych z migracją, dadzą narzędzia do budowania wielokulturowej grupy, przekraczania językowych i kulturowych barier związanych z szukaniem wewnątrz niej porozumienia, ale i w walce z indywidualnymi lękami utrudniającymi przekazanie w otwartej dyskusji swoich opinii, doświadczeń.
Prowadzenie: Alicja Borkowska
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala Prób

20.06, 15:00-18:00
PRZEKRACZAJĄC GRANICĘFundacja Ocalenie
http://bit.ly/PrzekraczającGranice
Gra symulacyjna, która pomaga zrozumieć sytuację uchodźców i uchodźczyń. Dzięki przebytemu doświadczeniu i dokładnemu jego omówieniu, łatwiej będzie odnieść się do rozpowszechnianych na temat uchodźców mitów i lepiej zrozumieć ich sytuację. Korzystając z narzędzi warsztatowych postaramy się zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na granicach Twierdzy Europa.
Prowadzenie: Kalina Czwarnóg, Piotr Bystrianin
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala Prób

22.06, 17:00-19:00
FACT-CHECKING /  Dom Otwarty
http://bit.ly/FactCheckingDomOtwarty
W zalewie zmanipulowanych wiadomości coraz ważniejsza staje się umiejętność fact-checkingu (weryfikowania prawdziwości informacji). Jest niezbędna organizacjom, które zajmują się szeroko rozumianym tematem migracji – na tym polu nie brakuje przekłamań. Na warsztatach będziemy rozmawiać o tym, jak sprawdzać wiadomości, na co zwracać uwagę, jeżeli coś budzi nasze podejrzenia.
Prosimy o przyniesienie własnego komputera.
Prowadzenie: Beata Biel
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala 304

23.06, 15:00-18:00
PRAWAMI W MUR. ZDRADZONE OBIETNICE PEWNEJ DEKLARACJILe Monde Diplomatique – edycja polskaPalestyna24.pl
http://bit.ly/PrawamiWMur
Czy prawa człowieka gwarantują równość, wolność i sprawiedliwość? W ostatnich dekadach wiele z zapisów Deklaracji zostało podważonych lub zakwestionowanych. Chcemy przypomnieć, że prawa człowieka stanowią efekt walki słabszych przeciw silnym, ale mogą być także czynnikiem wykluczenia i nierówności, przywilejów jednych i wywłaszczenia innych.
Na warsztaty składają się wprowadzenie teoretyczne oraz dyskusja.
Prowadzenie: Kasia Ober, Przemysław Wielgosz
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala Prób

23.06, 18:00-20:00 (część 1)
24.06, 10:00-13:00 (część 2)
MIGRACJE DO WIKIPEDIIWikimedia Polska
http://bit.ly/MigracjeDoWikipedii
Wyjdź z roli biernego czytelnika – włącz się w tworzenie największego projektu edukacyjnego na świecie.
Pokażemy jak Wikipedia wykorzystuje źródła, żeby walczyć z fake news i postprawdą; jak korzystać z Wikipedii jako narzędzia edukacyjnego (w szkole, na uczelni, w organizacji). Rozbudujemy umiejętności krytycznego myślenia i współpracy, oceny hierarchii źródeł i umiejętności cyfrowe. Dodatkowo garść wiedzy o prawach autorskich i wolnych licencjach.
Prowadzenie: Natalia Szafran-Kozakowska
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala 304

24.06, 14:00-14:40
24.06, 15:00-15:40
LIVINGROOM STORYTELLINGSINGA Deutschland
http://bit.ly/LivingroomStorytelling
Działania SINGA tworzą przestrzeń do spotkania pomiędzy nowymi przybyszami i mieszkańcami, by dać im możliwość wymiany doświadczeń, tym samym kreując bardziej inkluzywne społeczeństwo. Dzięki nim każdy może przyjąć rolę gospodarza, niezależnie czy dopiero co przybył do miasta czy spędził w nim całe życie. Bo gdy pytania o przynależność stają się kwestią polityczną, dekonstrukcja reguł mówiących kto jest gościem, a kto gospodarzem gra kluczową rolę.
Miejsce: plac Wolności

Szczegółowe informacje na stronie festiwalu: malta-festival.pl

Idea: Ola Juchacz