Gordonowski Dzień Otwarty

KOMPOZYTORNIA serdecznie zaprasza na Gordonowski Dzień Otwarty.
W programie BEZPŁATNE zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci metodą E.E. Gordona MUSIC & BABY
Dwie grupy wiekowe:
1. Dzieci 0-⁠2 lata: godz. 10.00
2. Dzieci 2-⁠4 lata: godz. 11.15
Zajęcia trwają 45 minut – adaptacja (5-10 minut), zajęcia właściwe (30 minut), zakończenie (5-10 minut).
Każde dziecko, które rodzi się ze zdrowym narządem słuchu jest wrażliwe na muzykę. To na nią reaguje najsilniej – już w brzuchu mamy. Zajęcia metoda Edwina Eliasa Gordona zapewniają niemowlętom i małym dzieciom możliwość rozwijania tej wrodzonej wrażliwości muzycznej i ekspresję poprzez muzykę. Zajęcia te nie są dla przyszłych geniuszy muzycznych, choć dają wspaniałe podstawy dla dalszej edukacji muzycznej. Celem jest umożliwienie dzieciom tak naturalnego zanurzenia w muzyce i jej nauki, jak to ma miejsce w przypadku nauki języka ojczystego. Dzieci uczą się audiować – rozumieć muzykę, improwizują. A wszystko to poprzez wspaniałą zabawę z użyciem m.in. chusty animacyjnej, instrumentów, kolorowych chusteczek, kubeczków, bibuły, i innych pomocy. Na zajęciach dzieci osłuchują się z bogactwem motywów melodycznych należących do różnych skal oraz motywów rytmicznych. Wszystkie motywy śpiewa (improwizuje) lub wypowiada w formie rymowanek prowadząca, dla wzmocnienia przekazu używając różnych prostych, kolorowych rekwizytów. Zawsze zostawia się też czas na reakcję dzieci – paplaninę, ruch, kołysanie. W zależności od wieku dzieci jedynie absorbują lub zaczynają reagować na słyszane bodźce. Zajęcia to zanurzenie w róznorodny świat muzyczny odpowiednio dostosowany do wieku dzieci. Dzieci uczęszczające na zajęcia metodą Gordona wykazują się dużo większą płynnością mowy (kiedy już zaczynają mówić), łatwością w uczeniu się języka obcego, potrafią dłużej skupić się na wykonywanej czynności i są bardziej otwarte na świat. I oczywiście – są niezwykle muzykalne. ZAPRASZAMY