Grupa twórcza „Terrakota”

Pracownia działająca regularnie w trakcie roku szkolnego w CK Zamek.

Uczestnicy: od lat 16 (młodzież i dorośli)
Grupa skupia osoby wyłonione spośród uczestników zamkowej pracowni ceramicznej, które podczas zajęć przeszły cały cykl edukacji z zakresu kompozycji, podstaw technik i technologii ceramiki artystycznej i wyróżniły się kreatywnością w realizowanych pracach. Uczestnictwo w spotkaniach grupy umożliwia poznawanie kolejnych technik i tajników  przy równoczesnej możliwości samorealizacji twórczej. Zestawy prac powstałych podczas zajęć są prezentowane na wystawach zbiorowych i indywidualnych w CK Zamek i na wystawach zewnętrznych.
prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak
kontakt: tel. 61 64 65 262
pracowniaceramiki@ckzamek.pl