Kino na wyspie

Zadaniem projektu jest stworzenie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niesłyszących, którym na co dzień bardzo trudno jest znaleźć ofertę w instytucjach kultury. W projekcie podjęto współpracę z Ośrodkiem Szkolno-­Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Z myślą o uczniach OSW zaplanowano szereg zajęć warsztatowych, w których uczestnicy przyjmą na siebie rolę twórców, realizując m.in. własne etiudy filmowe. Projekt ma pozytywnie wpłynąć na kreatywność uczestników, podnosząc jednocześnie ich pewność siebie i wiarę we własne umiejętności i możliwości. Tematycznie projekt będzie się odnosił do dziedzictwa lokalnego, czyli poznańskiego Ostrowa Tumskiego i jego samodzielnej interpretacji (także filmowej). Projekt zwieńczy seminarium o uczestnictwie w kulturze osób niesłyszących adresowane do edukatorów, metodyków, osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Po projekcie wydane zostaną materiały merytoryczne w postaci publikacji w pliku PDF dostępnej w internecie na licencji Creative Commons.

Zajęcia odbywać się będą w Bramie Poznania, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu oraz w przestrzeni Ostrowa Tumskiego.

Kontakt:
Biuro Edukacji
tel. 61 647 7626
edukacja@bramapoznania.pl

szczegóły projektu:

Opis-projektu