Klub Puszcza

Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa przy MOPS w Puszczykowie to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Ważnym elementem naszych działań jest całościowe ujęcie rodziny, dlatego w projekcie przewidujemy prowadzenie zajęć również dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

Klub Puszcza jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00 – 18:00.

OFERTĘ KIERUJEMY DO:

– DZIECI I MŁODZIEŻY (szkoła podstawowa, gimnazjum), które:

  • Pragną rozwijać swoje mocne strony
  • Chcą zwiększyć swoją koncentrację i motywację do nauki
  • Mają kłopoty w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
  • Przeżywają trudności wieku dorastania
  • Pragną umiejętnie radzić sobie z emocjami

– RODZICÓW I OPIEKUNÓW, którzy:

  • Chcą nauczyć się skutecznych sposobów porozumiewania się z dzieckiem
  • Potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, trwają cały rok.

Kontakt: e-mail: klub.puszcza@dzieckowcentrum.org, tel 618 194 806