Konferencja „EDUKACJA KULTURALNA” w Zamku

Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Centrum Kultury Zamek (wraz z Centrum Praktyk Edukacyjnych):

Konferencja  pt.

Edukacja Kulturalna

Poznań, 27 stycznia 2015 r.

Sala Wielka – Centrum Kultury Zamek

09:15–10:00     Rejestracja gości

10:00-10:15       Otwarcie konferencji:

Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty,

Zofia Starikiewicz, Centrum Kultury Zamek

CZĘŚĆ I

10:15-10:35    Rola Edukacji Kulturalnejdr Marta Kosińska Instytut Kulturoznawstwa UAM

10:35-10:55    Edukacja kulturalna i międzypokoleniowy przekaz wartości: perspektywa Wielkopolska dr Marcin Poprawski – Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury

 

11.00-12.30     Współpraca instytucji kultury i sztuki z instytucjami oświatowymi.

1. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako instytucja kultury z misją edukacyjną. – prof. dr hab.Janusz Stalmierski  prorektor Akademii Muzycznej

2.Jak instytucja kultury powinna budować program uwzględniający szkolnych odbiorców.

   Z doświadczeńdr Monika Herkt – Rynarzewska  CTK TRAKT

3. Współpraca szkoły i instytucji kultury w ramach projektów edukacyjnych – szansa na rozwój    dr Przemysław Kieliszewski, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Teatr Muzyczny w Poznaniu

4. Czy można nauczyć teatru?Agata Wittchen-Barełkowska, Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu

  1. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Magdalena  Robaszkiewicz

6. Barak Kultury – Przemysław Prasnowski

7. Centrum Kultury Zamek – Maciej Szymaniak

8. Współpraca muzeum ze szkołami i innymi ośrodkami o charakterze edukacyjnym. –

Sabina Hryniewiecka, Małgorzata Żukowska-Gieżek Muzeum Archeologiczne.

12:30-13:00     Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II

13.00- 13.30    Dobre praktyki

  1. Ze sztuką przez wieki. Projekt –  Beata Salamon z Muzeum Narodowego w Poznaniu,

Olga Gałuszek z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

2. Biblioteka  P T P N  Bogumiła Szopa-Strzelczyk

  1. Stacja Szamocin –Luba Zarembińska

4. Bibliotekarz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku – Małgorzata Skrzypczak

13:30-14:15      Panel dyskusyjny

                Kształtowanie kompetencji uczniów jako odbiorców treści kulturalnych.

1. Znaczenie kompetencji wizualnej w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. –dr Jerzy Kaczmarek- Instytut Socjologii UAM

2. Jakie mogą być rezultaty wspólnej pracy młodzieży i artystów dla kształtującego się odbiorcy oraz instytucji kultury?  Jerzy Moszkowicz  – Centrum Sztuki Dziecka,

3. Program  typu  outreach  – włączenie edukacji kulturowej w działania szkół. – Marcin Szeląg Muzeum Narodowe

14:20 -14.30    Podsumowanie

14.00-                              Na zakończenie : Edukacja Historyczna-  Zwiedzanie Zamku