„Kultura bez barier. Dostępność instytucji dla osób niesłyszących”

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Brama Poznania ICHOT wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących na Śródce zapraszają na seminarium poświęcone uczestnictwu osób niesłyszących i niedosłyszących w kulturze.

 

baner_www_nowy_logo