Lokalsi

LOKALSI to całoroczny interdyscyplinarny projekt animacyjny oparty na współpracy Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Projekt odnosi się do kategorii miejsca i tożsamości wspólnotowej. Przyświeca mu potrzeba wspólnego działania. To pierwszy animacyjny projekt zainicjowany przez Galerię Miejską Arsenał, jednak od początku towarzyszyła myśl o jego kontynuacji w przyszłości.
Przez cały 2014 rok projekt LOKALSI będzie skupiał się na trzech grupach odbiorców, którymi są: grupa Jeżyce, grupa Naramowice oraz grupa stałych bywalców Arsenału. Zapraszamy do projektu wszystkie osoby, które identyfikują się z którąś z tych grup.
Podczas trwania projektu będziemy wzajemnie się poznawać, dyskutować oraz odkrywać nowe rzeczy. Warsztaty prowadzone przez animatorów oraz artystów w ramach LOKALSÓW będą nowym ciekawym doświadczeniem, pozwolą twórczo spędzić czas, a także będą źródłem zdobywanej wiedzy. W ramach LOKALSÓW między innymi zrealizujemy:
• zbieranie opowieści – współpraca z animatorami
• przetwarzanie opowieści – współpraca z artystami
• wystawa
• publikacja

Historia hasła i idei LOKALSÓW
„Lokalsi” to hasło, które odnosi się do lokalnej społeczności, do mieszkańców Poznania, do której kierujemy niniejszy projekt. Pomysł na nazwę narodził się podczas warsztatów „Nie mamy wyjścia. 20 godzin w Arsenale” (31.08.2013), na których wraz z uczestnikami, artystami, krytykami sztuki omawialiśmy zmiany, jakie powinny zajść w postrzeganiu publicznych instytucji kultury, aby mieszkańcy miasta chętnie uczestniczyli w oferowanych przez nie działaniach kulturalnych.”Nie mamy wyjścia. 20 godzin w Arsenale” zapoczątkowało myśl o niniejszym projekcie animacyjnym, o wymiarze społeczno-krytycznym.

Artyści pracujący z grupami:

bywalców Arsenału – Łukasz Surowiec
grupy Jeżyckiej – Marek Glinkowski
grupy Naramowickiej – Agnieszka Grodzińska