MECHANIZM DYSKRYMINACJI – warsztat edukacyjny

Warsztat dotyczy rozpoznawania i przeciwdziałania wykluczeniu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. Dostarczy wiedzy w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej oraz wskaże metody pracy w tym obszarze.

Poszukujemy nauczycieli/nauczycielek, edukatorek/edukatorów z województwa wielkopolskiego do stworzenia grupy warsztatowej, która w trakcie dwóch 4-godzinnych spotkań pozna różne aspekty związane z mechanizmem dyskryminacji.

W trakcie pierwszego spotkania uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z pojęciami takimi jak: tożsamość, stereotyp, uprzedzenie oraz poznają mechanizm dyskryminacji.

Drugie spotkanie będzie dotyczyło form przeciwdziałania dyskryminacji i wypracowywania adekwatnych dla środowiska szkolnego metod pracy z uczniami/uczennicami w tym obszarze.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, zgodnie z metodą uczenia się przez doświadczenie. Integralną częścią każdego spotkania będzie odniesienie się do doświadczeń zawodowych osób uczestniczących w warsztatach.

Dlatego *wypełnij formularz, *opowiedz, jakie masz doświadczenie z edukacją antydyskryminacyjną, *opisz grupę z którą pracujesz i *zgłoś wybór jednego z czterech miejsc:

Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego – 6.11. i 13.11.

Poznań – Centrum Kultury ZAMEK – 10.10. i 17.10. g.16.00

Rawicz – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 – 8.11. i 15.11. g.16.00

Wronki – Wroniecki Ośrodek Kultury – 11.10. i 18.10. g.16.00

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres zgloszenia@cpe.poznan.pl

Liczba miejsc ograniczona, o miejscu w grupie warsztatowej decyduje termin nadesłania formularza.

 

Prowadzące:

Martyna Markiewicz – trenerka antydyskryminacyjna i praw człowieka, koordynatorka projektów edukacyjnych i animacyjnych. Współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami m.in. jako trenerka i autorka scenariuszy lekcji w projekcie Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna czy koordynatorka sieci Szkolnych Grup i Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Lena Bielska – założycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i wielokulturową. Aktywistka Sieci Herstorycznej, doktorantka UMCS. Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i consent, trenerka dramy stosowanej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, jako trenerka zajmuje się także edukacją z zakresu różnorodności, równości płci a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Ukończyła Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych oraz Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN.