Miasto-polis. O odczuwaniu wspólnoty miejskiej

Miasto-polis. O odczuwaniu wspólnoty miejskiej

Z jednej strony o mieście mówi się jako o przestrzeni, w której człowiek doświadcza alienacji, z drugiej jako o fenomenie zakładającym istnienie realnej wspólnoty. W czasie wykładu przedstawione zostaną nieodłączne cechy miasta, które pozwalają jego mieszkańcom w różnych sytuacjach i kontekstach mówić o sobie „my”, budować przekonanie o zbiorowej odrębności, doświadczać wzajemnego podobieństwa i – wreszcie – potrzeby wspólnego działania w przestrzeni określanej jako własna („nasze miasto”, „nasza dzielnica”). Zastanowimy się nad tym, jaki może być związek między utożsamianiem się z miastem, a przynależnością do różnych grup społecznych, a także nad tym, jak powinna wyglądać polityka miejska, która budowałaby poczucie więzi między wszystkimi mieszkańcami. Prezentacji różnych poziomów konstruowania społecznych granic miejskiej wspólnoty towarzyszyć będą przykłady współczesne i historyczne, a także wnioski jakie na ten temat wysuwali wybrani myśliciele i badacze społeczni różnych okresów.

Prowadzenie: Jacek Kubera socjolog i romanista, doktorant w Instytucie Socjologii UAM. Zajmuje się problematyką tożsamości i identyfikacji w kontekście miejskim i migracyjnym. Współredaktor tomów: Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce (2012), Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji (2014) oraz Miasta i Migracje („Człowiek i Społeczeństwo”, nr 1/2014).

Hol Balkonowy CK ZAMEK

Cena biletu: wstęp wolny