Miasto przeszłości – miasto przyszłości

Zapraszamy do udziału w warsztatach rysunkowych „Miasto przeszłości – miasto przyszłości” realizowanych przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w ramach projektu artystycznego ukraińskiej artystki Anastasiyi Skorikovej.

Wydarzenie artystyczne „Miasto przeszłości – miasto przyszłości” opiera się w głównej mierze na zajęciach warsztatowych adresowanych zarówno do dzieci , młodzieży i dorosłych. Pod okiem artystów plastyków: Anastasiyi Skorikovej i Witalija Szupliaka powstawać będą rysunki map oraz obrazy Poznania z przeszłości i z przyszłości.

Warsztaty są bezpłatne, zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
Warsztaty odbywają się w ramach wystawy w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w terminach:
25-28.03

Otwarte warsztaty dla publiczności w ramach wystawy.
25.03. g. 10 – 12
26.03. g. 18 – 20
27.03. g. 10 – 12
28.03. g. 12 – 14

Maksymalna liczba osób w grupie biorącej udział w warsztatach: 30 osób.

Zapisy oraz wszelkie szczegółowe informacje pod adresem: warsztaty.skorikova@ckzamek.pl

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.