Nowe wymiary Starego Miasta

kurator: Franciszek Sterczewski

Cykl wykładów i warsztatów oraz bardziej nietypowych wydarzeń związanych z architekturą poznańskiego Starego Miasta.  Podczas spotkań będziemy poddawali analizie budynki i miejsca, które zajmują szczególne miejsce na mapie poznańskiego śródmieścia. Do obiektów ważnych ze względów na ich historię postaramy się podejść nietypowo, oraz opowiedzieć historię przestrzeni, o których wciąż mało zostało powiedziane. Każde spotkanie będzie odkrywało nowe płaszczyzny do interpretacji miasta, nowe pola do dyskusji o nim. Chcemy poznać skalę najbliższej nam architektury, poszukać w niej nowych wymiarów symbolicznych, społecznych bądź funkcjonalnych. Zaproszeni goście podzielą się przemyśleniami dotyczącymi  wybranych budynków, ich historii,  sposobów użytkowania, zajmą się również innymi przestrzeniami o znaczeniu urbanistycznym czy kulturalnym (np. ulice, place). Celem „Nowych wymiarów Starego Miasta” jest z jednej strony przekazanie wiedzy związanej z architekturą i innymi dziedzinami kultury i nauki, zrozumienie specyfiki środowiska społecznego Poznania, kształcenie kompetencji estetycznych i kulturowych oraz wiedzy na temat historii sztuki i architektury. Z drugiej strony, działania te mają prowadzić do integracji różnych pokoleń, do wytwarzania społecznego namysłu i krytycznego oglądu życia publicznego i miejskiej przestrzeni.

Cykl spotkań skierowany jest do odbiorców w różnym wieku:  zarówno do dzieci,  jak i do młodzieży, dorosłych i seniorów.

Kurator cyklu:
FRANCISZEK STERCZEWSKI – Student architektury i urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator wydarzeń miejskich, takich jak m.in.: „Piknik na Placu Wolności”, „Pstryk”, „Pogrzeb Zimy”, „Kino Grunwald”, „Dzień Akcji Miejskich”, czy „Cisza na wynos”, które bardziej, niż funkcję turystyczno-krajoznawczą, spełniają rolę komentarza do stanu tkanki społeczno-architektonicznej miasta. Współorganizator cyklu debat o tematyce miejskiej „Otwarte”.
Był nominowany do tytułu Człowieka Roku 2012 przez Głos Wielkopolski.