OTWARTE SEMINARIUM. Seniorzy i młodzież w edukacji kulturowej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na OTWARTE SEMINARIUM „Seniorzy i młodzież w edukacji kulturowej. Co powinniśmy wiedzieć o projektowaniu działań ze względu na grupę wiekową”, organizowane w ramach cyklu „Warsztaty konkursowe 2018”.

26.03.2018 | g. 17:30 | Sala Kominkowa

Seminarium będzie poświęcone specyfice planowania działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

# Jak pracować edukacyjnie i animacyjnie z młodzieżą i seniorami?

# Co brać pod uwagę przygotowując projekty kierowane do młodzieży i seniorów?

# Skąd czerpać wiedzę na temat specyfiki tych grup wiekowych?

O tych problemach porozmawiamy podczas otwartego seminarium, na którym będziemy gościć:

dr hab. Małgorzatą Rosalską, pedagoga, doradcę zawodowego, adiunkta w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ambasadorkę EPALE, specjalistkę w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej;

dr Ninę Woderską, pedagoga, wykładowcę w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i Studium Kształcenia Kadr, ambasadorkę EPALE, pracownika Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz trenera w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Kosińska (badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną na Wydziale Nauk Społecznych UAM, ambasadorka EPALE).

Czas trwania: 3 godziny

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl