Pięć stopni wtajemniczenia

Warsztaty mają na celu zarysowanie możliwości wypływających z użycia analogowych technik fotograficznych poprzez przejście od omówienia początków tego medium do jego współczesnego wykorzystania. Poprzez praktyczne działania warsztaty dają unikatową możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy dawnych mistrzów. Podczas pięciu spotkań uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami ciemniowymi oraz historią fotografii.
Praca będzie odbywać się zespołowo oraz będzie miała charakter eksperymentalny. Poprzedzeniem działań praktycznych będzie krótki wykład na temat realizowanych warsztatów.  Podczas każdego z pięciu spotkań uczestnikom zostanie zaprezentowana jedna z klasycznych technik oraz zostanie zrealizowane jedno ćwiczenie w danej technice.
Działania prowadzone będą w Pracowni Fotografii CK Zamek: w sali wykładowej oraz ciemni. Uczestnicy wykorzystują sprzęt laboratoryjny, powiększalnik, aparat wielkoformatowy 4×5”, komputer i podstawowe materiały eksploatacyjne – wszystko znajduje się na wyposażeniu pracowni.
Prowadząca: Kamila Kobierzyńska