„Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury”

„Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury” to spotkanie edukatorów i animatorów organizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Sieć zawiązujemy by się poznać, dowiedzieć się o swoich działaniach i porozmawiać o współpracy i wsparciu realizacji projektów. To pierwsze takie spotkanie obejmujące swoim zasięgiem całe województwo.

Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich wielkopolskich animatorów i edukatorów kulturowych, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, klubów, domów kultury, świetlic czy organizacji pozarządowych oraz działających aktywnie „wolnych strzelców”. W programie znajdą się: giełda wielkopolskich projektów edukacyjnych i kulturowych, warsztaty dotyczące technik prowadzenia edukacji kulturowej i diagnozy społeczności lokalnych, porady specjalistyczne w ramach tzw. stolików eksperckich, a także dyskusja na temat współpracy pól edukacji i kultury.

Szczegółowy program giełdy Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury: Program giełdy

Ramowy program Po(d)łącz się. Wielkopolska Sieć Kultury:

Czwartek, 19 maja:

10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:30 Powitanie uczestników
12:00 – 13:30 Giełda projektów
15:00 – 18:00 Warsztaty: Praca ze społecznościami lokalnymi (prowadzenie: Adrianna Surmiak, Bartosz Lis); Grywalizacja w edukacji (prowadzenie: Marcela Kościańczuk, Adam Nyckowski)

Piątek, 20 maja

10:00 – 11:30 Giełda projektów
11:30 – 14:00 Stoliki eksperckie
12:00 – 14:00 Dyskusja „Czy edukacji kulturowej można się nauczyć? Szkoła współpracy”z udziałem Marty Adamczak i Adama Łuczaka (działaczy kolektywu 1a), Joanny Ciechanowskiej-Barnuś (nauczycielki, Radnej Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), Joanny Chrzanowskiej (edukatorki kulturowej, animatorki) oraz Marka Sztarka (eksperta Narodowego Centrum Kultury, animatora); prowadzenie: Karolina Sikorska, Marcela Kościańczuk.

 

Jak zgłosić się na Giełdę?

Zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zgłoszeń na giełdę projektów „Po(d)łącz się. Wielkopolska sieć kultury” do 10 maja b.r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo zgłoszeń mają osoby, które planują zaprezentowanie swoich działań podczas giełdy projektów.

a) Jeżeli chcesz wziąć udział w giełdzie i zaprezentować swój projekt to wypełnij:

– formularz zgłoszeniowy na giełdę znajdujący się pod linkiem: Formularz-zgłoszeniowy-Z-PREZENTACJĄ

– formatkę prezentacji swojego projektu znajdującą się pod linkiem:Formatka-Prezentacji-_Podła_cz-sie__
(Czas trwania prezentacji to 5-7 minut więc postaraj się zawrzeć w niej jedynie najważniejsze elementy!)

Wypełniony formularz i formatkę i prześlij do 10 maja 2016 na adres cpe@cpe.poznan.pl.

b) Jeżeli chcesz wziąć udział w giełdzie bez prezentacji swojego projektu to wypełnij:
– formularz zgłoszeniowy na giełdę znajdujący się pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy WARSZTATY

Wypełniony formularz prześlij do 10 maja 2016 na adres cpe@cpe.poznan.pl.

 

UDZIAŁ W GIEŁDZIE JEST BEZPŁATNY
40 pierwszym osobom spoza Poznania, które zgłoszą się na giełdę zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz nocleg. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres cpe@cpe.poznan.pl