POZNAŃSKIE FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ

POZNAŃSKIE FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ

– co to jest edukacja kulturowa i dlaczego jest potrzebna?
– jak rozwijać edukację kulturową w powiecie poznańskim?
– jak realizować projekty edukacyjne oparte na współpracy międzysektorowej?

Celem spotkania jest przyjrzenie się wybranym przykładom edukacji kulturowej w Polsce, namysł nad rozwojem praktyk wspierających współpracę między sektorem kultury i sektorem oświaty oraz wskazanie na kluczowe problemy stojące przed edukacją kulturową w powiecie poznańskim a także poszukiwanie propozycji ich rozwiązań.

Spotkanie ma charakter otwarty, zaproszeni do udziału w nim zostali nauczyciele i dyrektorzy szkół z powiatu poznańskiego, instytucje kultury, urzędnicy, przedstawiciele Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, edukatorzy kulturalni oraz wielu innych reprezentantów środowisk edukacyjno-kulturalnych.

Zapraszamy serdecznie!

wstęp wolny

25.11.2014, godz. 17.00

Nowe Kino Pałacowe

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu