Poznawanie świata z „Mapami” – książką Mizielińskich

Mapa symbolizuje pragnienie poznania i objęcia przestrzeni.  Sztuka kreślenia map opiera się na pomiarach i obliczeniach. Ale czy dawni kartografowie nie byli po trosze marzycielami? Sięganie poza znane, wymaga przecież odwagi i wyobraźni. Wymaga wytyczenia granic wiedzy i przyznania, że istnieją białe plamy niewiedzy. Wyobraźni i czułości wymaga nakreślenie mapy „małej ojczyzny”… Na warsztatach inspirowanych książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Mapy” zabawimy się w kartografów wytyczających granice małych ojczyzn. Sporządzimy mapy naszych okolic i naniesiemy na nie punkty szczególnie dla nas ważne: rodzinne domy, domy dziadków, przyjaciół… Porozmawiamy o tym, jak dzięki wycieczkom i podróżom rozszerza się nasz świat.
Zapraszamy młodych kartografów na wyprawę z mapą w drogę!