Pracownia Ceramiki i Rzeźby

Pracownia prowadzona w ciągu roku szkolnego w CK Zamek.

Uczestnicy – od 7 do 12 lat
Zajęcia tematyczne ujęte są w cykl, gdzie temat zajęć jest pretekstem do wprowadzania kolejnych technik, a dodatkowo dzieci nabywają wiedzę ogólną z elementami historii sztuki. Program zajęć dla grupy najmłodszych ma formę kursu obejmującego podstawy modelowania w glinie i glince ceramicznej, technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Dzieci uczą się operowania bryłą, fakturą, podstaw formowania form użytkowych. Prace są wypalane w piecu ceramicznym i zdobione własnoręcznie przez uczestników.
Uczestnicy – od 13 lat (młodzież i dorośli)
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych mają charakter hobbystyczny, dający możliwość poznania wielu technik z zakresu ceramiki artystycznej, zarówno z modelowania, jak i zdobienia prac oraz naukę podstaw technik formowania naczyń wzbogaconą o pracę na kole garncarskim. Prace są wypalane w piecu ceramicznym, a osoby dorosłe mają możliwość uczestnictwa w ich zdobieniu poprzez angobaż, patynowanie czy szkliwienie.
prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak
kontakt: tel. 061 64 65 262
pracowniaceramiki@ckzamek.pl