Pracownia Plastyczna tARTak

Pracownia działająca regularnie w roku szkolnym w CK Zamek.

Uczestnicy: od 5 do 13 lat

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności warsztatowe (artystyczne), nauczą się wykorzystywać techniki stosowane przez artystów od tradycyjnych po współczesne. Pracownia ma być przestrzenią do zapoznania się z atelier artystów zapisanych w dziejach historii sztuki. Miejscem kreacji, rozwijania wyobraźni, pasji i indywidualnych cech każdego uczestnika.
TARTak to odkrywanie siebie i świata poprzez sztukę.
prowadzenie: Sylwia Chudy-Leśnik
kontakt: tel. 61 64 65 274
pracowniatartak@ckzamek.p