Strefa Wrzenia

Centrum Praktyk Edukacyjnych i Fundacja Malta zapraszają na bezpłatne warsztaty pomagające mierzyć się z tematem porażek w ramach wydarzenia STREFA WRZENIA.

Zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek pracowali zespołowo na spotkanie, które pozwoli rozpracować niuanse dobrej komunikacji. Poza tym będzie to okazja by poćwiczyć umiejętności rozpoznawania potrzeb lokalnych społeczności i poznać dobre praktyki. A wszystko to będzie się działo w odniesieniu do konkretnego studium przypadku

Tegoroczną Strefę Wrzenia poświęcamy tematowi, o którym w obszarze animacji kulturowej się milczy, a który każdy z nas świetnie zna – niepowodzeniom. Podczas dwóch sesji warsztatowych rozłożymy na czynniki pierwsze przygotowane wcześniej symulacje projektów i poszukamy odpowiedzi na pytanie: gdzie coś poszło nie tak? Po postawieniu diagnozy, wspólnie z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się jak ratować sytuację a przede wszystkim jak zapobiegać niepowodzeniom.

27.06.2016 g. 11.00-15.00

Sesja I: „Jakoś nam się rozpełzło”, czyli (nie)efektywna komunikacja w zespole

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom współpracy, współdziałaniu i właściwej komunikacji tak w ramach zespołów projektowych, jak i zespołów funkcjonujących w oparciu o stałe, regularne działania. Punktem wyjścia będzie fikcyjna opowieść o tarciach komunikacyjnych w zespole osób związanych z działalnością edukacyjno-kulturalną. Przypadek ten posłuży do zdefiniowania różnorodnych problemów, które postaramy się naświetlić z wielu stron. Podczas dyskusji nie tylko przeanalizujemy wyartykułowane problemy komunikacyjne, ale również wspólnie z zaproszonymi ekspertami spróbujemy poszukać rozwiązań. Celem spotkania jest podzielenie się różnorodnymi doświadczeniami oraz próba ukazania i interpretacji mechanizmów i uwarunkowań obecnych, a często niewidocznych, w działaniach wielu zespołów.

A co konkretnie będzie się działo? Przeczytajcie nasz mini teaser:

 Irena z Michałem założyli fundację. Wydawało się, że wszystko gra. Od jakiegoś czasu Michał siedzi w domu, bo ma złamaną nogę, ale przecież wszystkiego pilnuje Arleta, która za miesiąc otworzy wielki festiwal- sztandarowy projekt fundacji… No właśnie i w tym momencie pojawia się problem. Arleta znika, wypłacając sobie jeszcze pieniądze, za nie do końca przepracowany miesiąc.

Nie ma koordynatora festiwalu, zniknęły pieniądze, za to mamy mnóstwo nierozwiązanych spraw i wszyscy się kłócą. Wszystko się rozpełzło!

 Prowadząca: Marcela Kościańczuk, ekspertka: Monika Klonowska

 

28.06.2016 g. 12.00-16.00

Sesja II: „Taki fajny projekt zrobiliśmy, ale nikt nie przyszedł!” Rola diagnozy w edukacji i animacji kulturowej

Spotkanie koncentruje się wokół tematu diagnozy w szeroko pojętej działalności kulturalnej i animacyjnej. Doświadczenie praktyków pokazuje, że nawet najciekawsze pomysły projektowe nie przekładają się automatycznie na sukces przedsięwzięcia, jeśli generowane są bez rozpoznania problemów i potrzeb osób, grup i społeczności, z którymi chcemy pracować. Wychodząc od krótkiej fikcyjnej opowieści poświęconej projektowi, który nie znalazł odbiorców, chcemy podyskutować o znaczeniu diagnostycznej fazy projektu, o powodach, dla których bywa ona pomijana bądź realizowana powierzchownie, a także o dobrych praktykach i stosowanych sposobach prowadzenia diagnoz. Wiedza zaproszonych ekspertów, doświadczenia uczestników spotkania oraz metoda pracy oparta o analizę przypadku mają pomóc w lepszym zrozumieniu związków między rzetelną diagnozą a powodzeniem realizowanych przedsięwzięć kulturalnych i animacyjnych.

Chcecie poznać kilka szczegółów? Oto jak sytuacja się zaczyna:

Julia, Robert i Krzysiek absolwenci uniwersytetu w mieście X wracają do rodzinnej miejscowości. Zakładają tam stowarzyszenie, pełni zapału i entuzjazmu. Ogród społeczny: to jest to! Tak popularna w ich uniwersyteckim miasteczku idea na pewno spotka się z euforią sąsiadów i całej lokalnej społeczności. Tak właśnie myśleli do czasu, gdy na wielkim otwarciu ogrodu pojawiły się dwie osoby. Taki fajny projekt zrobiliśmy, a nikt nie przyszedł…

Prowadzenie: Marcela Kościańczuk, ekspertki: Katarzyna Chajbos, Bogumiła Mateja-Jaworska


Formularze zgłoszeniowe na warsztaty: pobierz formularz
prosimy nadsyłać do 22 czerwca na adres: zapisy@malta-festival.pl.
Wstęp BEZPŁATNY!

Liczba miejsc w sesjach warsztatowych jest ograniczona.