MAGICZNE EMOCJE HIP-HOPOWE

MAGICZNE EMOCJE HIP-HOPOWE – piknik rodzinny
Dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi elementami różnych technik tanecznych, które kształtują dyscyplinę fizyczną i prawidłową postawę ciała, rozwijają płynność ruchów, sprawność, gibkość, skoczność oraz wrażliwość estetyczną, grację i elegancję. Nauczą się wykonywać proste kroki tańca disco, jazzu, modern i hip-hop uwypuklające poczucie rytmu, ekspresję, dynamikę i sprężystość ciała. Podczas zajęć powstaną małe etiudy choreograficzne pozwalające wykazać nieograniczone możliwości swobody interpretacji stylu tańca, rozwijając talent ruchowy i muzykalność. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką prowadzących.
prowadzenie: Katarzyna Markiewicz, Marta Dorna