Warsztaty konkursowe 2018 – WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE

Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas dla uczestników konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE.

Autorki/Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu będą dopracowywać swoje projekty z naszym zespołem badawczym oraz wezmą udział w cyklu szkoleń – WARSZTATY KONKURSOWE 2018.

Obejmie on następujące obszary tematyczne: projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą, praca z różnymi grupami wiekowymi, działania ze społecznością lokalną i odkrywanie potencjału miejsca, praca z osobami z niepełnosprawnościami, działania antydyskryminacyjne.

Każdy warsztat trwa 4 godziny.

 

17.03.2018 Centrum Kultury ZAMEK (Sala Prób)

g. 12.00 – Projektowanie działań animacyjnych z dziećmi i młodzieżą

Warsztat poświęcony będzie projektom animacyjnym i edukacyjnym, których grupami odbiorczymi będą
dzieci oraz młodzież.

Prowadzenie: Maja Brzozowska – Instytut Socjologii UAM

 

24.03.2018 Centrum Kultury ZAMEK (Sala pod Zegarem)

g. 10.00 – Projektowanie działań animacyjnych z osobami z niepełnosprawnościami

Warsztat z zakresu profesjonalnej obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami, savoir vivre wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, projektowania przestrzeni i procedur pozbawionych barier oraz organizacji wydarzeń dostępnych dla wszystkich.

Prowadzenie: Maciej Augustyniak – Fundacja Polska Bez Barier

g. 15:30 – Metody antydyskryminacji

Warsztat poświęcony będzie rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu wykluczeniu, ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie oraz promowaniu Praw Człowieka.

Prowadzenie: Joanna Balsamska – Polistrefa

 

25.03.2018 Centrum Kultury ZAMEK (Sala Kominkowa)

g. 10:00 – Jak odkryć potencjał miejsca i działać twórczo ze społecznością lokalną

Warsztat skupiony będzie wokół zagadnień pracy ze społecznością lokalną związaną z konkretnym miejscem z uwzględnieniem jego tożsamości, historii oraz folkloru.

Prowadzenie: Maja Dobiasz-Krysiak – Centrum Edukacji Obywatelskiej

g. 15:30 – Projektowanie działań animacyjnych z różnymi grupami wiekowymi

Warsztat poświęcony będzie projektom międzypokoleniowym oraz dostarczy praktycznych narzędzi integrujących różne grupy wiekowe.

Prowadzenie: Katarzyna Wala – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”