Warsztaty Ogrodnicze

Kto ma ochotę pogrzebać w ziemi, zasadzić rośliny, pielęgnować je oraz obserwować jak rosną?

Pewnie każdy i mały i duży.

Podczas warsztatów porozmawiamy o cyklu rozwojowym roślin. Czego potrzebują aby rosnąć. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystamy w praktyce, sadząc rośliny do podłoża. Efekt swojej pracy dzieci zabiorą do domu aby móc obserwować wzrost roślin.

Celem warsztatów jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świat w tym przyrody ożywionej i uświadomienie jej kruchości.