Warsztaty z zakresu edukacji kulturowej

Zapraszamy do udziału w cyklu 8 bezpłatnych warsztatów z zakresu edukacji kulturowej dla osób z sektora oświaty i kultury organizowanych przez Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Warsztaty odbędą się w dwa weekendy:
16.04-17.04 oraz 23.04-24.04.2016
Miejsce: Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Program warsztatów:

sobota 16.04.2016:

prowadzenie: dr Joanna Wowrzeczka
temat: Akupunktura artystyczna miasta
czas trwania: I grupa (od 9:00-13:00), II grupa (od 14.30-18.30)
opis: Przestrzeń publiczna jest przedmiotem rozważań i pracy wielu artystów i artystek. Każda ich ingerencja jest jak wziernikowanie trzewi żywego organizmu, które pozwala na zebranie informacji na temat kondycji jej „składników”. To co wydaje się szczególnie ciekawe, pośród wyssanych przez aparat artystyczny soków, to potencjał porozumienia pomiędzy użytkownikami danej przestrzeni zwłaszcza, że ten potrzebuje zarówno zaufania, jak i chęci komunikacji, czyli tego, co ledwo zipie w polskiej rzeczywistości. Podczas warsztatów, po zapoznaniu się z autorskimi działaniami w przestrzeni publicznej zajmiemy się wybranym fragmentem miasta. Przebadamy rolę artysty, użytkowników, przeanalizujemy szanse na ich porozumienie, rozważymy cel ingerencji i jej kształt zachowujący czystość sztuki i właściwy poziom dobra publicznego. Kluczowe dla nas będzie tworzenie mapy warunków dochodzenia do konsensusu, ale i potencjalnych zagrożeń.

prowadzenie: Maria Parczewska
temat: Pomiędzy osobistym rozwojem a sztuką
Czas trwania: I grupa (od 14:30-18:30), II grupa (od 9:00-13:00)
opis: Dwa nierozłączne aspekty mojej wieloletniej praktyki edukacyjnej to tworzenie warunków do osobistego rozwoju oraz przerzucanie pomostu miedzy ciągle jeszcze bezradnym widzem a sztuką współczesną. Zaproponuję więc działania odwołujące się kreatywności jako postawy także pozaartystycznej, która polega na gotowości wprowadzania zmian i nie jest powiązana z tzw. talentem. Tak rozumiana kreatywność bywa naturalnym efektem różnorodnych działań, w których uczestnicy mają szansę działać w zgodzie z własnymi wyborami, zajmować się tematami angażującymi emocjonalnie w poczuciu swobody wyborów i możliwości niestereotypowych realizacji, w poczuciu niezależności od zewnętrznej oceny. Artysta daje Ci strukturę – mówił pisarz Jack Higgins – ty sam musisz ją wypełnić.

niedziela 17.04.2016:

prowadzenie: Agnieszka Różyńska
temat: Pomysł w ruch! Masz pomysł? Dowiedz się jak go zrealizować i pozyskać na niego dofinansowanie!
czas trwania: I grupa (od 9:00-13:00), II grupa (od 14.30-18.30)
opis: Podczas warsztatów, opartych na wspólnej pracy i wymianie doświadczeń dowiecie się jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację. Poznacie podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz, w ramach pracy zespołowej, wypracujecie metody kreatywnego rozwiązywania problemów. Przedmiotem warsztatów będą następujące treści: Czym jest projekt? Jak zdiagnozować potrzebę społeczną i dostosować do niej pomysł? W jaki sposób sformułować zamierzenia, cele i potrzeby projektowe? Jak sformułować wniosek projektowy, by pozyskać fundusze?

prowadzenie: Ania Dąbrowska
temat: Jak opowiadać o „innym”. Warsztaty z edukacji wielokulturowej
czas trwania: I grupa (od 14:30-18:30), II grupa (od 9:00-13:00)
opis: Edukacja wielokulturowa to ten obszar wiedzy, w którym staramy się zdefiniować siebie i innych w bliższej i dalszej rzeczywistości społecznej. Dzięki odwołaniu się do historycznych doświadczeń, edukacja wielokulturowa daje szansę poznania własnej perspektywy kulturowej – jest punktem wyjścia do poznania „innego”. Prowadzi do rozbudzania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego. Może zmieniać postawy i pomagać rozwiązywać konflikty. Edukacja wielokulturowa to niezbędny element do budowania otwartego, tolerancyjnego, międzykulturowego społeczeństwa opartego o prawa człowieka.

sobota 23.04.2016:

prowadzenie: Rafał Urbacki
temat: Teatr – ruch – wspólnota
czas trwania: I grupa (od 9:00-13:00), II grupa (od 14.30-18.30)
opis: Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z narzędziami teatralnymi i choreograficznymi służącymi do budowania poczucia wspólnoty w grupie. Zdobyte w trakcie warsztatu umiejętności staną się w przyszłości podstawą do budowania działań partycypacyjnych. Spotkanie warsztatowe ma na celu zainspirowanie refleksji na temat jakości uczestnictwa i jego charakteru przez wszystkich twórców przedsięwzięcia społecznego.

prowadzenie: dr Magdalena Kamińska
temat: Do czego jest fejm? Krytyczne czytanie sławy w internecie
czas trwania: I grupa (od 14:30-18:30), II grupa (od 9:00-13:00)
opis: Od dzieciństwa jesteśmy pytani, kim chcemy zostać, gdy dorośniemy. Jak jednak większość z nas pamięta, w takiej sytuacji niekoniecznie mówimy prawdę, bo wiemy, że pytającym może się ona nie spodobać. Współcześni młodzi ludzie chcą być przede wszystkim sławni i bogaci, a wzorce w tym zakresie czerpią z internetu – czasami z tej jego części, która pozostaje zupełnie nieznana dorosłym, a niekiedy wręcz dla nich niewyobrażalna. W trakcie warsztatów udamy się na wyprawę w te tajemnicze rejony, a następnie nauczymy się wykorzystywać narzędzia analizy ich fenomenów do celów edukacji kulturowej.

niedziela 24.04.2016:

prowadzenie: Aleksandra Drzazga i Katarzyna Michalska

temat: Wychowanie do kultury – sposób na odkrywanie świata i siebie
czas trwania: I grupa (od 9:00-13:00), II grupa (od 14.30-18.30)
opis: Edukację kulturową rozumiemy jako kształtowanie umiejętności czytania kodów kultury, pozwalających młodemu człowiekowi na odnalezienie swojego miejsca w otaczającej go rzeczywistości oraz lepsze jej rozumienie. W czasie warsztatów zaproponujemy formy i metody pracy w obrębie edukacji kulturowej, które stosujemy w regularnej pracy z uczniami
gimnazjum. Działania będą nawiązaniem do edukacji teatralnej i sztuki. Dokonamy przekładu intersemiotycznego i pokażemy, w jaki sposób tego rodzaju działania mogą kształtować postawy.

prowadzenie: dr Leszek Karczewski,
temat: Dla kogo istnieje muzeum?
czas trwania: I grupa (od 14:30-18:30), II grupa (od 9:00-13:00)
Warsztat będzie krytycznym przeglądem istniejących koncepcji muzeum jako instytucji w całości i przede wszystkim edukacyjnej (zgodnie z paradygmatem tzw. Nowej Muzeologii). Tematami kolejnych ćwiczeń stanie się muzeum dydaktyczne, muzeum behawioralne, muzeum odkrywców, muzeum konstruktywistyczne (podział G.E. Heina). Analizom zostaną poddane takie publicznie dostępne elementy muzeum jak działalność wystawiennicza, działalność wydawnicza, działalność edukacyjna (w szczególności) czy działalność promocyjna.

Zapisy drogą mejlową do 10.04.2016:
zgloszenia@cpe.poznan.pl

(zapisy odbywają się na cykl warsztatowy, nie do grup. Uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora warsztatów, do której grupy zostali przydzieleni. Na każdy dzień przypada po 2 warsztaty. Pierwszeństwo mają osoby biorące udział w konkursie „Współdziałanie w kulturze”, pozostałe osoby będą zapisane na listę rezerwową- liczy się kolejność zgłoszeń).

organizator warsztatów:

Centrum Kultury Zamek
Centrum Praktyk Edukacyjnych, pokój 325
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl
www.cpe.poznan.pl
www.zamek.poznan.pl

Informacji na temat warsztatów i konkursu udziela Jakub Walczyk oraz Katarzyna Fudala, mejlowo: jakub@cpe.poznan.pl; kasia@cpe.poznan.pl oraz osobiście w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.30- 15.30 w pokoju 325, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (w tym czasie również telefonicznie – pod nr telefonu: 61 64 65 206).

Centrum Praktyk Edukacyjnych jest przedsięwzięciem współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” oraz przez Urząd Miasta w Poznaniu.