WIRUJĄCE EMOCJE TANECZNE

Spotkania dla najmłodszych w Strefie Zabawy, gdzie dzieci w wieku 3-5 lat zetkną się z teatrem, literaturą, plastyką i tańcem w każdą sobotę w godz. 11-11.45 w Bawialni.

WIRUJĄCE EMOCJE TANECZNE
Dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi elementami różnych technik tanecznych, które kształtują dyscyplinę fizyczną i prawidłową postawę ciała, rozwijają płynność ruchów, sprawność, gibkość, skoczność oraz wrażliwość estetyczną, grację i elegancję. Nauczą się wykonywać proste kroki tańca disco, jazzu, modern i hip-hop uwypuklające poczucie rytmu, ekspresję, dynamikę i sprężystość ciała. Podczas zajęć powstaną małe etiudy choreograficzne pozwalające wykazać nieograniczone możliwości swobody interpretacji stylu tańca, rozwijając talent ruchowy i muzykalność. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką prowadzących.
prowadzenie: Katarzyna Markiewicz, Marta Dorna

 

Bilety dostępne w: