Współdziałanie w kulturze

Zapraszamy do udziału w konkursie „Współdziałanie w kulturze” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowanym do osób fizycznych działających w sferze oświaty i kultury w całym  województwie wielkopolskim.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, a także wspieranie tego rodzaju współpracy.

NAGRODA: Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie realizacji przez Centrum Kultury Zamek dziewięciu zwycięskich projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Budżet każdego z nich to 8 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w Wielkopolsce, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem oświaty i kultury.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

1. Konkurs jest podzielony na 2 etapy.

2. W pierwszym etapie zgłaszana jest propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 (FORMULARZ KONKURSOWY)

3. Termin składania aplikacji konkursowej w I etapie konkursu: 03.04.2016. Aplikacja konkursowa powinna zostać przesłana na adres email: zgloszenia@cpe.poznan.pl. Na tym etapie konkursu jest to jedyny dokument niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

4. Po zakończeniu naboru komisja konkursowa  z nadesłanych propozycji wybiera kilkadziesiąt, które przechodzą do drugiego etapu konkursu.

5. W drugim etapie konkursu zakwalifikowane projekty są rozwijane przy współpracy z członkami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie uczestnik konkursu jest zobowiązany do:

a) Zdobycia partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sferę edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy) muszą pozyskać partnera reprezentującego sferę kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sferę kultury muszą pozyskać partnera reprezentującego sferę edukacji.

b) Przygotowania pełnej aplikacji konkursowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, która jest jedynym dokumentem wymaganym na tym etapie konkursu. Aplikacja konkursowa na II etapie konkursu powinna być złożona w formie papierowej do siedziby Organizatora w terminie do dnia 15.06.2016.

c) Pełnej współpracy z przedstawicielami CPE, z którym konsultuje wszystkie działania podejmowane w ramach przygotowania aplikacji konkursowej, co w szczególności oznacza: weryfikację założeń projektu, sprawdzenie, czy projekt będzie odpowiadał na potrzeby zadeklarowanych grup odbiorców, weryfikację harmonogramu i planowanego budżetu.

d) wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu edukacji kulturowej dla osób z sektora oświaty i kultury organizowanych przez Centrum Praktyk Edukacyjnych w dniach: 16, 17, 23, 24 kwietnia 2016 roku w siedzibie organizatora konkursu.  Cykl warsztatowy składa się z 8 zajęć, trwających łącznie 32 godziny zegarowe. Niewzięcie udziału w wyżej wskazanym cyklu warsztatowym przez uczestnika konkursu, który przeszedł do drugiego etapu konkursu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie przez danego uczestnika. Wzięcie udziału w wyżej wymienionym cyklu warsztatowym oznacza obecność w min. 75% zajęć – tj. w co najmniej 6 zajęciach.

6. Po zakończeniu naboru zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera max. dziewięć zwycięskich projektów.

7. Przedsięwzięcia z zakresu animacji i edukacji kulturowej proponowane w ramach konkursu powinny być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy osobą aplikującą a partnerem.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY:

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w pierwszym etapie konkursu: 3 kwietnia 2016 na adres zgloszenia@cpe.poznan.pl

Ogłoszenie wyników  pierwszego etapu konkursu:  07 kwietnia 2016

Termin przesyłanie aplikacji konkursowych w drugim etapie konkursu: 15 czerwca 2016

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu:  25 czerwca 2016

Termin realizacji zwycięskich projektów: 01.07-31.10 2016

Informacji na temat warsztatów i konkursu udziela mejlowo Jakub Walczyk (jakub@cpe.poznan.pl) i Katarzyna Fudala (kasia@cpe.poznan.pl) oraz osobiście w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.30- 15.30 w pokoju 325, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (w tym czasie również telefonicznie – pod nr telefonu: 61 64 65 206).

Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe)

Centrum Kultury Zamek

Centrum Praktyk Edukacyjnych, pokój 325

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl

http://www.ckzamek.pl/

CAŁY REGULAMIN (I ZAŁĄCZNIKI DO NIEGO) ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:

Konkurs – ulotka.pdf

Regulamin konkursu wspoldzialanie 2016.pdf

Konkurs – FAQ

Formularz konkursowy.docx

Formularz konkursowy zal. 2 .doc

 

WYNIKI – I ETAP KONKURSU:

Posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Maciej Szymaniak (Zespół ds. Projektów  Interdyscyplinarnych, CK Zamek w Poznaniu), Karolina Sikorska (Centrum Praktyk Edukacyjnych, CK Zamek w Poznaniu), Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Piotr Landsberg (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz Dorota Żaglewska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki) odbyło się w dniu 05.04.2016 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
Komisja konkursowa w drodze głosowania wybrała 40 projektów, które przechodzą do II etapu konkursu „Współdziałanie w kulturze“ (kolejność alfabetyczna):
 1. Paweł Bartkowiak „Twoja szkoła to niezła sztuka”
 2. Agnieszka Bratuś „Jesienny Teatr Rodziny”
 3. Sebastian Chosiński „WieloPolska – skrzyżowanie kultur”
 4. Przemysław Degórski „Projekt Appalachian Spring”
 5. Andrzej Dudziak „ZDROWE JEDZENIE ELEMENTEM KULTURY”
 6. Magdalena Garczarczyk „Kuchenne opowieści : g/adalnia, j/adalnia”
 7. Małgorzata Gładysiak  „SENIOR NA SALONACH. Kultura dworska jako bodziec do aktywnego uczestnictwa seniorów w przestrzeni społeczno-kulturalnej”
 8. Beata Godniak  „Piosenki na cztery pory roku”
 9. Barbara Górecka  „Czy-ta-my”
 10. Agnieszka Grygiel  „Czarownice w muzeum czyli używaj wyobraźni zanim wyobraźnia użyje Ciebie”
 11. Julianna Hauke  „Popołudnie z teatrem”
 12. Iwona Jaskot  „Poprzez kulturę do przyjaźni. Warsztaty teatralno-językowe jako forma integracji międzykulturowej”
 13. Patryk Jastrząb „OBCY – SWOI”
 14. Paulina Juszczak „Planszowa gra edukacyjna”
 15. Karolina Karnacewicz  „Emancypacja dźwiękiem”
 16. Olga Krause-Matelska  „KRAJobrazy przeszłości”
 17. Marek Król  „Fyrtel ździebko zaczarowany”
 18. Liliana Kucza  „Rytmy mojego świata”
 19. Kama Kuik  „Plastyczna Kuchnia – artystyczne kulinaria w Lesznie”
 20. Krystyna Lewińska  „Własnym głosem. Romowie o sobie”
 21. Zofia Małkowicz  „Dialogi smaków”
 22. Krzysztof Matysiak „Brzmienie mego miasta”
 23. Kinga Mistrzak „Wspólny mianownik”
 24. Maria Miszczak „Dziennik odkrywcy”
 25. Marta Owczarzak  „Jedno z pierwszych słów – KULTURA!”
 26. Justyna Paluszyńska  „#SELFIE_FEST”
 27. Natalia Paraszczyn  „Teatr w szkole – szkoła w Teatrze”
 28. Łukasz Pieczykolan  „W Centrum Cyrku”
 29. Agata Pilasik , „Razem dla nauki i zabawy”
 30. Wiesława Pospiech  „WERNISAŻ MALARSTWA OLEJNEGO I AKRYLOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
 31. Agata Rodriguez-Jędrusiak   „Spotkanie ze sztuką współczesną dla dzieci”
 32. Urszula Rychlik-Kościelna  „Miejska Gra Filmowa”
 33. Alicja Stasiak-Sikorska  „ Cielcza bywa…”
 34. Olga Stobiecka-Rozmiarek  „Po pierwsze CZŁOWIEK–edukacja antydyskryminacyjna dla policjantów ds. profilaktyki społecznej”
 35. Dariusz Taraszkiewicz  „Biblioflm rawicki – po myśl i wypowiedz!”
 36. Natalia Wajda  „Różni – Tacy sami”
 37. Anna Walus , „Rozumiemy się bez słów”
 38. Aldona Wróbel  „Sztuka mówienia NIE”
 39. Maria Ziętek  „Biblioteka pod dębem- edukacja literacko-muzyczna-teatralna”
 40. Magdalena Zylik „Wielokulturowość = wartość”
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI:

protokół – współdziałanie 2016-i etap

WYNIKI – II ETAPU KONKURSU:

Wybrane projekty do realizacji (kolejność alfabetyczna):

 1. Paweł Bartkowiak „Twoja szkoła to niezła sztuka”;
 2. Przemysław Degórski „Appalachian Spring”;
 3. Barbara  Górecka „Czyta‐my”;
 4. Karolina Karnacewicz „Technikum muzyczne. Emancypacja dźwiękiem”;
 5. Olga Krause‐Matelska „KRAJobrazy przeszłości”;
 6. Krzysztof Matysiak „Brzmienie mego miasta”;
 7. Kinga Mistrzak „Wspólny mianownik”;
 8. Maria Miszczak „Dziennik odkrywcy”;
 9. Agata Rodriguez „Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną”.

Protokoł komisji 2016

Regulamin komisji 2016

Wyjaśnienie dot. konkursu 2016

Gratulujemy!