WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ – dyskusja o edukacji na rzecz różnorodności w Poznaniu

Spotkanie jest kontynuacją dyskusji na temat rozwijania i wzmacniania edukacji na rzecz różnorodności z 27 listopada 2017, zrealizowanej metodą OTWARTEJ PRZESTRZENI (Open Space Technology) przez Otwartą Koalicję WSPÓLNY POZNAŃ.

8.02 | g. 16.30 | Sala Kominkowa

W związku z narastającą falą agresji słownej i fizycznej w różnych sferach życia dzieci, młodzieży i dorosłych w przestrzeni publicznej oraz potrzebą konsolidacji działań rozwijających i wzmacniających edukację na rzecz różnorodności – ZAPRASZAMY do:

#wspólnej pracy na rzecz uświadamiania czym jest różnorodność

#wypracowania działań podejmujących tematykę przeciwdziałania wykluczaniu czy dyskryminacji  w środowiskach związanych z edukacją.

KOGO?

Każdą osobę zainteresowaną rozpoczęciem lub kontynuacją działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Doświadczonych i niedoświadczonych. Osoby zainteresowane programami edukacyjnymi na rzecz kształtowania otwartej i wrażliwej postawy na drugiego człowieka.

JAK?

Będziemy pracować w grupach roboczych wokół 12 tematów, będących efektem spotkania z 27 listopada. Jesteśmy otwarci na to, by w duchu metodologii OTWARTEJ PRZESTRZENI/OPEN SPACE TECHNOLOGY wygenerować dyskusję nad nowymi tematami.

Naszym celem jest rozwijanie pomysłów i konkretnych planów działań określonych w trakcie obu spotkań. Wspólnie tworzymy przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń, zawierania partnerstw i konkretnego planowania.

 

Wstęp wolny. Obowiązują zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

ZAPROŚ INNE ZAINTERESOWANE OSOBY!

PRZYJDŹ!

SPOTKAJ SIĘ I ROZMAWIAJ/SŁUCHAJ!

 

Organizatorzy: Otwarta Koalicja Wspólny Poznań i Centrum Praktyk Edukacyjnych w CK ZAMEK