E

EDUKACJA KULTUROWA

Autorka hasła: Marta Kosińska Co to jest edukacja kulturowa? Edukacja kulturowa, w najogólniejszym sensie, jest procesem przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często też krytycznego uczestnictwa…

rozwiń hasło
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Autorka hasła: Karolina Sikorska Co to jest edukacja artystyczna? Edukacja artystyczna jest jednym z elementów edukacji kulturowej. Najszerzej możną ją postrzegać jako działania i praktyki…

rozwiń hasło