rok szkolny 2014/2015

Balet dla dzieci

e-mail: mammaija@mammaija.pl, tel. 784 33 17 35
www.mammaija.pl
Klub maMMaija zajęcia dla dzieci
ul. Sławińska 10
60-183 Poznań