styczeń-czerwiec 2015

WYSPA PRZYGÓD

Opiekunowie również uczestniczą w zajęciach.
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań
rok szkolny 2014/2015

Pracownia Ceramiki i Rzeźby

http://www.zamek.poznan.pl
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
rok szkolny 2014/2015

Grupa twórcza „Terrakota”

www.zamek.poznan.pl
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
rok szkolny 2013/2014

Lekcje muzealne

http://www.muzarp.poznan.pl/edukacja/lekcje-muzealne/
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań