19.11.2015-26.11.2015
Wystawa dawna księgarnia im. A Mickiewicza
ul. Gwarna 13

CIEMNICA:
Republika Sztuki Tłusta Langusta
ul. Gwarna 11
61-702 Poznań
10.05.2015, godz. 12-14.30
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań
29.03.2015, godz. 12-14.30
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań