14.01.2015, godz. 19
os. Przyjaźni 125c
61-689 Poznań
rok szkolny 2014/2015
ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań