06.05-22.05.2015
Między blokami przy ul. Potockiej 39 i 41
Poznań